Dziecięcy Telefon Zaufania - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Dziecięcy Telefon Zaufania

Dziecięcy Telefon Zaufania

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka numer 800 12 12 12

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to bezpłatna, działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni on również rolę telefonu interwencyjnego.

http://brpd.gov.pl/telefon-zaufania