Dane kontaktowe - Kontakt - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Dane kontaktowe

Chcesz nawiązać kontakt z policjantami Komendą Powiatową Policji w Pszczynie?
Oto nasze dane teleadresowe:

Komenda Powiatowa Policji
w Pszczynie
ul. Bogedaina 18
43-200 Pszczyna

Można także dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl
 

 
Telefon
Faks 
 E-mail
Centrala (32) 44-93-200 (32) 44-93-244  dyzurny@pszczyna.ka.policja.gov.pl
Sekretariat Komendanta (32) 44-93-212 (32) 44-93-244  komendant@pszczyna.ka.policja.gov.pl
Wydział Kryminalny (32) 44-93-280 (32) 44-93-244  kryminalny@pszczyna.ka.policja.gov.pl
Wydział Prewencji (32) 44-93-260 (32) 44-93-244  prewencja@pszczyna.ka.policja.gov.pl
Wydział Ruchu Drogowego (32) 44-93-290 (32) 44-93-244  rd@pszczyna.ka.policja.gov.pl
Wydział do walki
z Przestępczością Gospodarczą
(32) 44-93-270 (32) 44-93-244  pg@pszczyna.ka.policja.gov.pl
Zespół Kadr i Szkolenia (32) 44-93-218 (32) 44-93-244  kadry@pszczyna.ka.policja.gov.pl

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

(32) 44-93-221

(32) 44-93-244

finanse@pszczyna.ka.policja.gov.pl

Specjalista

Ochrony Informacji Niejawnych

Inspektor Ochrony Danych

(32) 44-93-216

(32) 44-93-244

oin@pszczyna.ka.policja.gov.pl

iod@pszczyna.ka.policja.gov.pl

Zespół Łączności i Informatyki

(32) 44-93-250

(32) 44-93-244

teleinformatyka@pszczyna.ka.policja.gov.pl