Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W PSZCZYNIE

Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie lub jego Zastępca osobiście przyjmują obywateli w ramach skarg i wniosków codziennie w godzinach 8:00-15:00, a w poniedziałki do godziny 17:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). W celu zapewnienia właściwej obsługi akces spotkania należy wyrazić w formie pisemnej jasno określając jego tematykę, co pozwoli na rzeczowe załatwienie sprawy.

Ponadto obywatele w ramach skarg i wniosków są przyjmowani w godzinach 8:00-15:00 przez Eksperta Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli KPP Pszczyna.

Skargi i wnioski dotyczące działalności Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie i podległych jednostek organizacyjnych można składać:

 

 • ustnie do protokołu – w Komendzie Powiatowej Policji w Pszczynie przy ul. Bogedaina 18 43-200 Pszczyna w dniu robocze w godzinach 8.00 do 15.00 gdzie Ekspert Jednoosobowego Stanowiska ds. Kontroli KPP Pszczyna oraz inni wyznaczeni policjanci przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w powyższym zakresie oraz udzielane są niezbędne informacje telefonicznie pod numerem telefonu 47 8552 216

 • osobiście, uprzednio przygotowany dokument – Dyżurny KPP Pszczyna w dni powszednie w godzinach 8:00-17:00.

 • faksem – na numer  47 8552 244

 • za pośrednictwem ePUAP - adres strony internetowej www.epuap.gov.pl
   

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres kontrola@pszczyna.ka.policja.gov.pl

 • listownie na adres: Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie ul. Bogedaina 18 43-200 Pszczyna

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW W KOMISARIACIE POLICJI W PAWŁOWICACH

Komendant Komisariatu Policji w Pawłowicach lub jego Zastępca osobiście przyjmują obywateli w ramach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, a w poniedziałki do godziny 17:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). W celu zapewnienia właściwej obsługi akces spotkania należy wyrazić w formie pisemnej jasno określając jego tematykę, co pozwoli na rzeczowe załatwienie sprawy.

Skargi i wnioski dotyczące działalności Komisariatu Policji w Pawłowicach można składać:

 

 • ustnie do protokołu – w Komisariacie Policji w Pawłowicach przy ul. Karola Miarki 1, 43-250 Pawłowice w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00 gdzie Komendant Komisariatu Policji w Pawłowicach, jego Zastępca oraz wyznaczeni policjanci przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w powyższym zakresie oraz udzielane są niezbędne informacje telefonicznie pod numerem telefonu 47 8552 216

 • osobiście, uprzednio przygotowany dokument – Dyżurny KP Pawłowice w dni powszednie w godzinach 8:00-17:00.

 • faksem – na numer 47 8552 244

 • za pośrednictwem ePUAP - adres strony internetowej www.epuap.gov.pl

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres kontrola@pszczyna.ka.policja.gov.pl

 • listownie na adres: Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie ul. Bogedaina 18 43-200 Pszczyna

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW W KOMISARIACIE POLICJI W MIEDŹNEJ Z/S W WOLI

Komendant Komisariatu Policji w Miedźnej z/s w Woli lub wyznaczony przez niego policjant osobiście przyjmują obywateli w ramach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, a w poniedziałki do godziny w godzinach 15:00-17:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). W celu zapewnienia właściwej obsługi akces spotkania należy wyrazić w formie pisemnej jasno określając jego tematykę, co pozwoli na rzeczowe załatwienie sprawy.

 

Skargi i wnioski dotyczące działalności Komisariatu Policji w i w Miedźnej z/s w Woli można składać:

 • ustnie do protokołu – w Komisariacie Policji w i w Miedźnej z/s w Woli przy ul. Lipowej 8 1, 43-225 Wola w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00 gdzie Komendant Komisariatu Policji w i w Miedźnej z/s w Woli lub wyznaczony policjant przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w powyższym zakresie oraz udzielane są niezbędne informacje telefonicznie pod numerem telefonu 47 8552 216

 • osobiście, uprzednio przygotowany dokumentSekretariat KP w Miedźnej z/s w Woli w dni powszednie w godzinach 8:00-15:00.

 • faksem – na numer 47 8552 244

 • za pośrednictwem ePUAP - adres strony internetowej www.epuap.gov.pl

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres kontrola@pszczyna.ka.policja.gov.pl

 • listownie na adres: Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie ul. Bogedaina 18 43-200 Pszczyna

 

WAŻNE!

Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U z 2002 r. Nr 5 poz. 46) skargi nie zwierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będę bez rozpoznania.

 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie (KPP). KPP wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod@pszczyna.ka.policja.gov.pl. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana skargi/wniosku. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe: będą udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania. KPP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego/ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków prawa i jest niezbędne do rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana skargi/wniosku.