Kierownictwo jednostki - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Kierownictwo

Kierownictwo jednostki

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PSZCZYNIE

ul. Bogedaina18
 
Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie

insp. mgr Piotr Sidzina

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pszczynie

mł. insp. mgr Piotr Kost

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KOMISARIAT POLICJI W PAWŁOWICACH

ul. Karola Miarki 1

Komendant Komisariatu Policji w Pawłowicach

podinsp. mgr Zdzisław Zagórda


  Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Pawłowicach
podkom. mgr Sebastian Popielarz