Kierownictwo Komisariatu Policji w Pawłowicach - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Kierownictwo

Kierownictwo Komisariatu Policji w Pawłowicach

ZASTĘPCA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI w Pawłowicach podkom. mgr Sebastian Popielarz