Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie

Pierwszy Z- ca Komendanta Powiatowego Policji w Pszczynie mł.insp. mgr Piotr Kost

- w Policji od lipca 1992 r.,

- od lipca 1992 r. do maja 2016 r. pełnił służbę w pionie prewencji pszczyńskiej jednostki policji, początkowo na stanowiskach wykonawczych, a ostatecznie jako naczelnik tego wydziału,

- od 20 lutego 1998 r.- powierzenie obowiązków na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji w KPP w Pszczynie, mianowany na to stanowisko 1 czerwca 2003 r.

- od 1 maja 2009 r.- Naczelnik Wydziału Prewencji w KPP w Pszczynie

- od 1 czerwca 2016 r.- powierzenie obowiązków na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pszczynie

- od 16 października 2016 r.- objęcie funkcji Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pszczynie

- w 2014 r- z okazji Święta Narodowego 3 Maja uhonorowany symbolicznym kordzikiem przez Burmistrza Miasta Pszczyna

Przyznane odznaczenia:

- Brązowy medal „Za zasługi dla Obronności Kraju”- 2001r.

- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2008 r.

- Srebrna odznaka „Zasłużony Policjant”- 2011 r.

- Srebrny medal „Za długoletnią służbę”- 2017 r.

- Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - 2000 r.

- Absolwent WS Humanitas w Sosnowcu - 2010 r.

Ponadto posiada:

- uprawnienia strzeleckie I stopnia oraz z zakresu rozpoznania minersko- pirotechnicznego