Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI w Pszczynie insp. mgr Piotr Sidzina

Godziny przyjęć interesantów przez Komendanta Powiatowego Policji w Pszczynie: każdy poniedziałek godz. 15:00 - 18:00 Telefon: (32) 44-93-200. Ponadto, w Komendzie Powiatowej Policji w Pszczynie, obywateli przyjmuje się w sprawach skarg i wniosków codziennie w czasie urzędowania jednostki (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 7:30 - 15:30

______________________________________________________________

insp. mgr Piotr SIDZINA

- w Policji od 1 października 1991 r., pełnił służbę w Komisariacie Policji w Jasienicy, zarówno w pionie prewencji, jak i kryminalnym;

- od czerwca 2003 r. – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kobiernicach ;

- od maja 2007 r. – Komendant Komisariatu Policji w Kobiernicach;

- od września 2012 r. - Komendant Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie;

- styczeń 2016 r. - Komendant Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie

Przyznane odznaczenia:

- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2009 r.

- Medal „Za Ofiarność i Odwagę”- 2010 r.

- Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - 2000 r.

- Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - 2003 r.

- Ukończył na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich - 2005 r.