asp.szt. Tadeusz PNIOK - Dzielnicowi - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Dzielnicowi

asp.szt. Tadeusz PNIOK

REJON nr 9 (pozamiejski), Gmina Goczakowice Zdrój Wschód ( wschodnia strona od szlaku kolejowego Pszczyna- Bielsko Biała), Sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice, tel. służb. 727032493 (aktywny w trakcie pełnienia służby)

WYKAZ DYŻURÓW W PUNKTACH PRZYJĘĆ DZIELNICOWYCH ( rewir Dzielnicowych KPP w Pszczyne ) GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ  ul. Uzdrowiskowa 61 (Budynek GOK-u), w każdy wtorek 16.00-18.00 i w piątek 10.00-12.00 dyżurują:

tel 32 4493263  tadeusz.pniok@pszczyna.ka.policja.gov.pl

asp.szt. Tadeusz Pniok  

st. asp. Jacek Szmukier

__________

Gmina Goczałkowice-Zdrój

ul.Boczna

ul.Borowinowa

ul.Brzozowa

ul.Dębowa

ul.Główna ( część od lini kolejowej do DK-1)

ul.Górna

ul.Handlowa

ul.Jesienna

ul.Kolejowa

ul.Krótka

ul.Kryniczanka

ul.Krzyżanowskiego

ul.Letnia

ul.Lipowa

ul.Parkowa

ul.Robotnicza

ul.Rolna

ul.Róż

ul.Rzemieślnicza

ul.Solankowa

ul.Sołecka

ul.Staropolanka

ul.Stawowa

ul.Uzdrowiskowa

ul.Warzywna

ul.Wiosenna

ul.Źródlana

ul.Szkolna ( od lini  kolejowej do rąda )

 

Sołectwo Ćwiklice

ul. Piotra Czajkowskiego – numery parzyste od nr 12 do końca

ul. gen. Andersa

ul. gen. Kopańskiego

ul. gen. Maczka

ul. gen. Sikorskiego

ul. gen. Sosnkowskiego

ul.Wojciecha Gersona

ul. Grzybowa

ul. Jagodowa

ul. Kombatantów

ul. 11 Listopada

ul. Męczenników Oświęcimskich - numery parzyste od nr 36 do końca i numery nieparzyste od nr 31 do końca

ul. Obrońców Pokoju

ul. Orzechowa

ul. Owocowa

ul. Spokojna

ul. Strzelców Podhalańskich

ul. Wolności – numery parzyste od nr 2 do nr 82 i numery nieparzyste od  nr 1 do nr 89 a

ul. Aleksandra Zawadzkiego- numery parzyste od numeru 2  do nr 96 i numery nieparzyste od numeru 3 do numeru 75

ul. ks. Jana Osiewacza

 

Sołectwo Rudołtowice

ul. Dębina

ul. Kalinowa

ul. Kręta

ul. Anieli Krzywoń

ul. Rudawki

ul. Wincentego Witosa

ul. Wolności – numery nieparzyste od nr 91 do końca i numery parzyste od nr  92 do końca

ul. Czesława Wycecha

ul.  Aleksandra Zawadzkiego- numery nieparzyste od nr 77 do końca i numery parzyste od nr 98

_______________________________________________

"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy I półrocze 2017 r.
Ograniczenie zjawiska bezpańskich psów, uświadomienie społeczności gminy zagrożeń oraz konsekwencji prawnych związanych z niewłaściwą opieką nad zwierzęciem.
"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy II półrocze 2017 r.
Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz dewastacja mienia publicznego , a także zakłócanie ciszy nocnej przez grupujące się przy remizie strażackiej w Ćwiklicach osoby.

"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy I półrocze 2018 r. Eliminacja zagrożenia na pasie pobocza przy DK 1 w Goczałkowicach Zdroju na wysokości byłego sklepu z motocyklami; niewłaściwe zatrzymywanie samochodów na zieleńcu powodujące niszczenie zieleni i stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu drogowego oraz utrudnianie, lub wręcz uniemożliwianie, prowadzenia robót drogowych i porządkowych w tym miejscu.

"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy II półrocze 2018 r. Park Uzdrowiskowy przy ul. Uzdrowiskowej w Goczałkowicach Zdrój- miejsce gromadzenia się nieletnich, eliminacja zjawiska spożywania alkoholu, zakłócania ładu i porządku publicznego.

"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy I półrocze 2019 r. Eliminacja zjawiska przechodzenia przez tory w miejscu niedozwolonym w Goczałkowicach Zdroju w rejonie ulic Parkowej i PCK.

"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy II półrocze 2019 r. Eliminacja zjawiska niewłasciwego sprawowania opieki nad zwierzetami, rejon Goczałkowic Zdrój, gdzie często dochodzi do naruszenia przepisów w związku z niewłaściwym sprawowaniem nadzoru nad psami przez ich właścicieli, występuje zjawisko tzw. bezpańskich psów, które stwarzają zagrożenie dla ludzi, zwierzyny leśnej, jak również w ruchu drogowym.