st. sierż. Robert KANIA - Dzielnicowi - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Dzielnicowi

st. sierż. Robert KANIA

REJON nr 7 (pozamiejski), Sołectwa Piasek, Czarków, Jankowice, tel. służb. 727032492 (aktywny w trakcie pełnienia służby)

tel. 32 4493263 robert.kania@pszczyna.ka.policja.gov.pl

WYKAZ DYŻURÓW W PUNKTACH PRZYJĘĆ DZIELNICOWYCH ( rewir Dzielnicowych KPP w Pszczyne ) PIASEK ul. Słowackiego tzw. "Sołtysówka"  tel. 0-32   211 49 22, w każdy czwartek 9.00- 11.00 dyżuruje:

 

st. sierż. Robert Kania

CZARKÓW ul. Powstańców Śl. "Dom Kultury"   tel. 0-32   211  48 91, w każdy wtorek 9.00- 11.00

st. sierż. Robert Kania

__________

Sołectwo Piasek

ul. Azalii

Al. Dębowa

ul. Dworcowa

ul. Forsycji

ul. Gajowa

ul. gen. Sikorskiego

ul. Hortensji

ul. Jasna

ul. Jaśminów

ul. Katowicka

ul. J. Kochanowskiego

ul. Kolejowa

ul. W. Korfantego

ul. Leśna

ul. Magnolii

ul. Adama Mickiewicza

ul. Ogrodowa

ul. Osiedlowa

ul. Osowiec

ul. Ignacego Paderewskiego

ul. Podleśna

ul. Polna

ul. Powstańców Śląskich

ul. Rodzinna

ul. Słoneczna

ul. Juliusza Słowackiego

ul. Studzienicka

ul. Mjr. Henryka Sucharskiego

ul. Szkolna

ul. Wolności

 

Sołectwo Czarków

ul. Boczna

ul. Bratnia

ul. Doświadczalna

ul. Drobiowa

ul. Dworcowa

ul. Jasna

ul. Kolejowa

ul. Kościelna

ul. Krótka

ul. Leśna

ul. Łączna

ul. Ogrodowa

ul. Polna

ul. Powstańców Śląskich

ul. Słoneczna

ul. Sosnowa

ul. Starowiejska

ul. Wiśniowa

ul. Wolności

 

Sołectwo Jankowice

ul. Akacjowa

ul. Baziowa

ul. Biała

ul. Borowikowa

ul. Cicha

ul. Grabowa

ul. Jelenia

ul. Kasztanowa

ul. Klemensa Szewczyka

ul. Nowa

ul. Piaskowa- numery parzyste

ul. Pszczelarska

ul. Sarenek – numery parzyste od nr 4 do nr 50 i numery nieparzyste od nr 1             do nr 23

ul. Wspólna

ul. Zacisze

ul. Zagajniki – numery parzyste od nr 2 do nr 36 i nr nieparzyste od nr 1            do nr 19

ul. Zielona

ul. Złote Łany

ul. Żubrów

ul. Zgodna

ul. Zachodnia

ul. Skotnicza

ul. Przyśnicza

ul. Wielo Droga

ul. Złoty Kłos

ul. Dzika

ul. Jarzębinowa

ul. Jodłowa

ul. Kościelna

________________________________________________

"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy I półrocze 2017 r.
Zmobilizowanie i zintegrowanie podmiotów mogących mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa w rejonie placu zabaw przy ul. Słowackiego w Piasku i w rejonie obiektu "Serce Wsi". Dążenie do wyeliminowania zdarzeń związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego, ciszy nocnej i spożywania alkoholu w tych miejscach oraz zpewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży i rodzicom korzystającym z obiektu i podniesienie ich poczucia bezpieczeństwa.
"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy II półrocze 2017 r.
Poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonie szkoli i przedszkoli w Ćwiklicach, Piasku i Jankowicach.

"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy I półrocze 2018 r.
Wyeliminowanie zjawisk spożywania alkoholu i zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania miejsc publicznych, do których dochodzi w Czarkowie w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Powstańców Ślaskich.

"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy II półrocze 2018 r. Wyeliminowanie zjawisk spożywania alkoholu, zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania miejsca dostępnego dla publiczności, do których dochodzi w Piasku w rejonie dworca PKP oraz przy ul. Paderewskiego.

"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy I półrocze 2019 r. Poprawa stanu bezpieczeństwa pieszych (zwłaszcza dzieci i młodzieży) w rejonie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czarkowie przy ul. Powstańców Śląskich, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piasku przy ul. Szkolnej oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jankowicach przy Ul. Baziowej.

"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy II półrocze 2019 r. Wyeliminowanie zjawisk spożywania alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania miejsca publicznego w Piasku w rejonie dworca PKP oraz przy ul. Paderewskiego.