asp. Izabela LIS - Dzielnicowi - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Dzielnicowi

asp. Izabela LIS

REJON nr 2 (miejski), Osiedle Śródmieście, tel. służb. 727032487 (numer aktywny w trakcie pełnienia służby)

Tel. 32 4493263  izabela.lis@pszczyna.ka.policja.gov.pl

__________

Osiedle Śródmieście

 

ul. Dworcowa –wszystkie nr nieparzyste oraz numery parzyste od 14 do końca

ul. M. Kopernika – wszystkie nr nieparzyste

ul. Bielska – nr nieparzyste od 3 -13

ul. Wojciecha Korfantego – wszystkie nr parzyste

ul. Ks. Biskupa Bogedaina – wszystkie nr nieparzyste oraz parzyste od nr 2-10

ul. Parkowa – bez budynków

ul. Stefana Batorego

ul. 3 Maja

ul. Sokoła

ul. Plac Dworcowy

ul. Tadeusza Kościuszki

ul. Plac Wolności i Zwycięstwa

ul. L. Zamenhofa

ul. Józefa Poniatowskiego

ul. Gwardii Ludowej

ul. Jana Kilinskiego

ul. Dr. Witolda Antesa

________________________________________________

"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy I półrocze 2017 r.
Rejon osiedli Siedlice i Śródmieście- wyeliminowanie sytuacji ułatwiających sprawcom kradzieże rowerów.
"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy II półrocze 2017 r.
Problem dotyczący nachodzenia w domach mieszkańców osiedla Śródmieście i składanie im propozycji podpisywania umów z innymi usługodawcami.  Zagrożenie wzrostu oszust na szkodę osób starszych.

"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy I półrocze 2018 r.
Zminimalizowanie w rejonie ul. Kopernika problemu grupującej się na przerwach młodzieży szkolnej. Uczniowie, w ilości około 20 osób grupują się w pustych punktach handlowych, gdzie zakłócają ład i porządek publiczny.

"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy II półrocze 2018 r. Monitorowanie rejonów os. Śródmieście, Parku Miejskiego, Skate Parku, gdzie gromadzą się małoletni. Skate Park z uwagi na swoją lokalizację jest miejscem, gdzie odnotowuje się coraz większą ilość zgłoszeń dot kradzieży, zakłócania ładu i porządku publicznego oraz wykroczeń uciążliwych społecznie. Plan zakłada minimalizację tych zjawisk.

"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy I półrocze 2019 r. Rejon os. Śródmieście –Park Miejski Skatepark. W tym rejonie znajduje się miejsce, gdzie gromadzą się małoletni. Skatepark z uwagi na swoją lokalizację jest słabo widoczny na monitoringu miejskim. Nadal odnotowuje się tam wykroczenia uciążliwe społecznie i zakłócanie ładu i porządku publicznego. W związku z ustaleniami na spotkaniu dot. funkcjonowania skateparku działania będą przedłużone na następny okres, ponieważ odnotowane zgłoszenia wskazują na potrzebę kontynuowania dalszych działań do czasu realizacji ustaleń, m.in. montaż kamery monitoringu.

"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy II półrocze 2019 r. Zminimalizowanie zagrożenia w Parku Miejskim w Pszczynie, na terenie Skateparku, gdzie gromadzą się małoletni. Skatepark z uwagi na swoją lokalizację jest słabo widoczny na monitoringu miejskim, odnotowuje się tam coraz większą ilość zgłoszeń dot kradzieży, zakłócania ładu i porządku publicznego oraz wykroczeń uciążliwych społecznie. Ponadto teren placu zabaw jest bez nadzoru, brak możliwości respektowania łamania regulaminu obowiązującego na Skateparku. W związku z odnotowanymi interwencjami oraz na prośbę mieszkańców os. Śródmieście działania zostaną przedłużone na następny okres.