mł.asp. Izabela LIS - Dzielnicowi - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Dzielnicowi

mł.asp. Izabela LIS

REJON nr 2 (miejski), Osiedle Śródmieście, tel. służb. 727032487 (numer aktywny w trakcie pełnienia służby)

Tel. 32 4493263  izabela.lis@pszczyna.ka.policja.gov.pl

__________

Osiedle Śródmieście

 

ul. Dworcowa –wszystkie nr nieparzyste oraz numery parzyste od 14 do końca

ul. M. Kopernika – wszystkie nr nieparzyste

ul. Bielska – nr nieparzyste od 3 -13

ul. Wojciecha Korfantego – wszystkie nr parzyste

ul. Ks. Biskupa Bogedaina – wszystkie nr nieparzyste oraz parzyste od nr 2-10

ul. Parkowa – bez budynków

ul. Stefana Batorego

ul. 3 Maja

ul. Sokoła

ul. Plac Dworcowy

ul. Tadeusza Kościuszki

ul. Plac Wolności i Zwycięstwa

ul. L. Zamenhofa

ul. Józefa Poniatowskiego

ul. Gwardii Ludowej

ul. Jana Kilinskiego

ul. Dr. Witolda Antesa

________________________________________________

"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy I półrocze 2017 r.
Rejon osiedli Siedlice i Śródmieście- wyeliminowanie sytuacji ułatwiających sprawcom kradzieże rowerów.
"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy II półrocze 2017 r.
Problem dotyczący nachodzenia w domach mieszkańców osiedla Śródmieście i składanie im propozycji podpisywania umów z innymi usługodawcami.  Zagrożenie wzrostu oszust na szkodę osób starszych.

"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy I półrocze 2018 r.
Zminimalizowanie w rejonie ul. Kopernika problemu grupującej się na przerwach młodzieży szkolnej. Uczniowie, w ilości około 20 osób grupują się w pustych punktach handlowych, gdzie zakłócają ład i porządek publiczny.

"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy II półrocze 2018 r. Monitorowanie rejonów os. Śródmieście, Parku Miejskiego, Skate Parku, gdzie gromadzą się małoletni. Skate Park z uwagi na swoją lokalizację jest miejscem, gdzie odnotowuje się coraz większą ilość zgłoszeń dot kradzieży, zakłócania ładu i porządku publicznego oraz wykroczeń uciążliwych społecznie. Plan zakłada minimalizację tych zjawisk.

"Dzielnicowy bliżej nas"- plan priorytetowy I półrocze 2019 r. Rejon os. Śródmieście –Park Miejski Skatepark. W tym rejonie znajduje się miejsce, gdzie gromadzą się małoletni. Skatepark z uwagi na swoją lokalizację jest słabo widoczny na monitoringu miejskim. Nadal odnotowuje się tam wykroczenia uciążliwe społecznie i zakłócanie ładu i porządku publicznego. W związku z ustaleniami na spotkaniu dot. funkcjonowania skateparku działania będą przedłużone na następny okres, ponieważ odnotowane zgłoszenia wskazują na potrzebę kontynuowania dalszych działań do czasu realizacji ustaleń, m.in. montaż kamery monitoringu.