Kierowco, zwolnij przed przejściem dla pieszych. - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Aktualności

Kierowco, zwolnij przed przejściem dla pieszych.

Data publikacji 08.09.2020

W związku ze zgłaszanymi uwagami co do nieprawidłowego sposobu działania niektórych sygnalizacji świetlnych w rejonie przejść dla pieszych, informujemy,że na terenie powiatu, w obrębie przejść dla pieszych, sygnalizacja świetlna zmienia się automatycznie, mimo że przed pasami nie znajdują się piesi.

W związku z oznaczaniami na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, co do nieprawidłowości funkcjonowania niektórych sygnalizacji świetlnych w rejonie przejść dla pieszych, informujemy, że sygnalizacje te działają prawidłowo. Zmiana koloru świateł następuje poprzez wzbudzenie jej przez oczekującego pieszego bądź automatycznie, nawet gdy w rejonie przejścia nie znajdują się żadne osoby.  Rozwiązania tak funkcjonujących sygnalizatorów są stosowanie głównie w rejonie szkół oraz miejscach, gdzie dochodziło do wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Sygnalizacje te mają na celu umożliwienie  bezpiecznego przejścia na drugą stronę ulicy oraz dyscyplinowanie kierowców do ograniczania prędkości i  bacznej obserwacji rejonu przejścia dla pieszych.
 
Pamiętajmy:
 
Rozsądek, przewidywanie, zwalnianie przed przejściami, zatrzymywanie się, aby udzielić pierwszeństwa pieszemu – tymi zasadami powinien kierować się ostrożny kierowca. Na drodze musi  panować szacunek do wszystkich uczestników ruchu, a szczególnie kierowców dla pieszych, bo to właśnie oni najczęściej odnoszą poważne obrażenia, a nawet giną w zdarzeniach drogowych.
 
Policjanci apelują o ostrożną jazdę do kierowców. Przypominają również pieszym, aby pamiętali o zachowaniu ostrożności przechodząc przez jezdnię, także w miejscach oznaczonych.