Profilaktyka w czasie epidemii - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Profilaktyka w czasie epidemii

Pszczyński profilaktyk mł. asp. Szymon Czysz aktywnie włącza się w edukację podczas e-lekcji. Profilaktyczna prelekcja dotycząca zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii oraz odpowiedzi na liczne pytania uczniów wydłużyły e-lekcję z planowanych 15 aż do 60 minut.

Dzięki wspólnej inicjatywie jednej ze szkół powiatu pszczyńskiego oraz Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie w środę odbylo się spotkanie uczniów z profilaktykiem Komendy Powiatowej Policji. Nie była to jednak tradycyjna pogadanka, a prelekcja  transmiowana a pośrednictwem internetu.  Spotkanie to było niespodzianką dla uczniów za aktywne uczestniczenie w dotychczasowych zajęciach ze swoimi nauczycielami. Początkowe zdziwienie i zaskoczenie uczniów szybko przerodziło się w aktywne słuchanie porad dotyczących zachowania zasad bezpieczeńtwa tak ważnych zwaszcza teraz w czasie epidemii. Pomocnikiem profilaktyka podczas prelekcji była oczywiście maskotka Ślaskiej Policji - "Sznupek", którego obecność wywołała liczne uśmiechy na twarzach uczniów. To on przypominał, aby m.in. często i dokładnie myć ręce, kichać w rękaw, słuchać rodziców. Następnie zachęcono uczniów do przysyłania kolorowanek "Sznupka" i jego przyjaciół, gdyż bardzo tęskni za dziećmi i jest mu smutno, gdy nie może się z nimi osobiscie spotkać. Po zakończonej prelekcji umożliwiono zadawnie pytań. Nie brakowało  również niestandardowych pytań takich jak np. Czy Policja może wjechać na skrzyżowanie na czerwonym świetle?, Czy mój tata może zostać policjantem? oraz Co muszę zrobić, aby przyszłości zostać policjanktą/policjantem? I tak z palnowanego kwadransu spotkanie wydłużylo się do ponad 60 minut, jednak nikt sie nie nudził.