DZIAŁANIA "NURD" - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Aktualności

DZIAŁANIA "NURD"

Data publikacji 12.09.2019

Dzisiaj od rana trwają działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego - czyli "NURD". Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych i rowerzystów.

Krajowe działania "NURD" mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących, jak i pieszych. Działania są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach akcji stróże prawa będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale także bacznie przyjrzą się, czy piesi sami nie łamią zasad ruchu drogowego Akcja potrwa do godz. 22:00.