Aktualności

Kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają” już w szkołach

Data publikacji 03.04.2019

Kampania „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” ruszyła na dobre. W powiecie pszczyńskim rozpoczęło ją szkolenie dla dzielnicowych i spotkanie edukacyjne z nauczycielami. Omówiono problem narkotyków i dopalaczy wśród nieletnich oraz zaprezentowano atrapy najpopularniejszych środków odurzających, przedmioty służące do ich zażywania, porcjowania, a także ukrywania. Już jutro, zawartość profilaktycznej walizki narkotykowej trafi do kolejnej szkoły. Tym razem, na spotkaniu z rodzicami wykorzysta ją dzielnicowy z Kobióra.

To edukacyjno - profilaktyczne przedsięwzięcie w powiecie pszczyńskim cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony szkolnych pedagogów. Mnożą się telefony, w których proszą o przeprowadzanie szkolenia w ich szkołach. Problem środków odurzających nadal bowiem jest aktualny i jedynie aktywizacja rodziców, opiekunów i nauczycieli w zakresie zapobiegania temu zjawisku może wpłynąć na jego zmniejszenie. Poprawy upatruje się również w uświadamianiu nastolatków w kwestii szkodliwości substancji narkotycznych, skutków zdrowotnych, które powodują, a także tych prawnych. Przez najbliższe miesiące, dzielnicowi i policyjny profilaktyk będą zatem, częściej niż zwykle, gościć w szkołach średnich i podstawowych. Wyposażeni z profilaktyczną walizką, posługując się zebranymi w niej pomocami dydaktycznymi, omówią poszczególne narkotyki, ich charakterystyczne cechy, nazwy, ceny, sposoby zażywania, najczęstsze miejsca występowania, dystrybucji, czyli wszystko to, co mogłoby wzbudzić podejrzenia dorosłych, gdyby coś podobnego zobaczyli, znaleźli lub o tym usłyszeli. Edukacyjna walizka narkotykowa wraz z prowadzoną kampanią związaną z zagrożeniami wynikającymi z zażywania przez dzieci dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych z pewnością odegrają dużą rolę w aktywizacji rodziców i nauczycieli. Należy tylko pamiętać o stałym kontakcie, rozmowie, wymianie doświadczeń opiekunów i rodziców z nauczycielami, tych z policjantami, a przede dorosłych z samymi dziećmi.

 

  • Kampanii „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” ruszyła na dobre. W powiecie pszczyńskim rozpoczęło ją szkolenie dla dzielnicowych i spotkanie edukacyjne z nauczycielami. Omówiono  problem narkotyków i dopalaczy wśród nieletnich oraz zaprezentowano atrapy najpopularniejszych środków odurzających, przedmioty służące do ich zażywania, porcjowania i ukrywania. Już jutro, zawartość dydaktyczna profilaktycznej walizki narkotykowej zostanie wykorzystania na spotkaniu dzielnicowego z rodzicami, gdzie również odbędzie się pogadanka na temat „patoklimatów”.
  • Kampanii „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” ruszyła na dobre. W powiecie pszczyńskim rozpoczęło ją szkolenie dla dzielnicowych i spotkanie edukacyjne z nauczycielami. Omówiono  problem narkotyków i dopalaczy wśród nieletnich oraz zaprezentowano atrapy najpopularniejszych środków odurzających, przedmioty służące do ich zażywania, porcjowania i ukrywania. Już jutro, zawartość dydaktyczna profilaktycznej walizki narkotykowej zostanie wykorzystania na spotkaniu dzielnicowego z rodzicami, gdzie również odbędzie się pogadanka na temat „patoklimatów”.
  • Kampanii „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” ruszyła na dobre. W powiecie pszczyńskim rozpoczęło ją szkolenie dla dzielnicowych i spotkanie edukacyjne z nauczycielami. Omówiono  problem narkotyków i dopalaczy wśród nieletnich oraz zaprezentowano atrapy najpopularniejszych środków odurzających, przedmioty służące do ich zażywania, porcjowania i ukrywania. Już jutro, zawartość dydaktyczna profilaktycznej walizki narkotykowej zostanie wykorzystania na spotkaniu dzielnicowego z rodzicami, gdzie również odbędzie się pogadanka na temat „patoklimatów”.