Aktualności

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ” - debata w Kobiórze

Data publikacji 01.04.2019

W Gminnym Domu Kultury w Kobiórze odbyła się debata pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Oszustwa na wnuczka, bezpieczeństwo seniorów, koperty życia, karty ICE, problem zaśmiecania, palenia traw, nieoznaczonych posesji, czy właściwych sposobów wzywania służb- to tylko cześć zagadnień, które omówiono z mieszkańcami gminy. Policjanci zaprezentowali również „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”, aplikację „Moja komenda” oraz omówili program „Dzielnicowy bliżej nas”.

W Urzędzie Gminy w Kobiórze odbyło się spotkanie profilaktyczne z mieszkańcami i debata pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, pracowników urzędu i członków miejscowego koła emerytów. W debacie uczestniczyli m.in. dzielnicowi, profilaktyk, zastępca naczelnika pszczyńskiego wydziału prewencji oraz wójt gminy. Wspólnie z przedstawicielami władz gminnych, pracownikami pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, kominiarzami i mieszkańcami omówiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem w gminie.

Zaprezentowana seniorom prelekcja dotyczyła bezpieczeństwa, głównie pieszych na drodze, zagrożeń ze strony oszustów, nowych metod stosowanych przez przestępców, poprawności przy wzywaniu na miejsce wypadku służb i udzielaniu pierwszej pomocy. Profesjonalny instruktaż został omówiony przez ratowników medycznych. Głos zabrali także strażacy zwracając szczególną uwagę na potrzebę oznaczeń nowo powstałych domostw. Podkreślali wagę poprawnej numeracji posesji pod kątem czasu dotarcia na miejsce pożaru. Tu, swoimi doświadczeniami podzielili się również kominiarze wskazując na potrzębę wykonywania regularnych przeglądów kominów i pieców gazowych.

Następnie rozpoczęła się debata z mieszkańcami, której celem było poznanie opinii i oczekiwań lokalnego społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. W dyskusji wymieniono informacje, które posłużyły do wypracowywania wspólnych metod zapobiegania najbardziej uciążliwych dla mieszkańców zdarzeniom.

Podczas spotkania kolejny raz zostały omówione funkcjonujące już od dłuższego czasu narzędzia, takie jak: „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, za pomocą której mieszkańcy mają możliwość sygnalizowania policji zagrożeń, występujących w ich najbliższym otoczeniu, czy aplikacja „Moja Komenda”, która ułatwia kontakt z dzielnicowymi. Dzięki tym rozwiązaniom stróże prawa mają dodatkową możliwość, aby poszerzyć wiedzę nie tylko na temat lokalnych oczekiwań społecznych, ale i poznać potrzeby mieszkańców. W trakcie debaty poruszone zostały także założenia rządowego programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz innych przedsięwzięć, podejmowanych przez policję i samorządy na rzecz bezpieczeństwa.