Coraz bliżej końca budowy komisariatu w Woli - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Aktualności

Coraz bliżej końca budowy komisariatu w Woli

Data publikacji 11.02.2019

Pomimo zimowej aury, prace na budowie komisariatu w Woli przebiegają zgodnie z planem. Postęp prac budowlanych na działce przy ul. Lipowej jest tym bardziej widoczny, gdy porównamy obecny stan obiektu z sytuacją sprzed blisko pół roku – gdy we wrześniu odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego. Już wkrótce w Woli powstanie nowoczesna siedziba miejscowej Policji, która będzie służyła całej społeczności Gminy Miedźna.

Przypomnijmy...

20 września 2018 roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod siedzibę nowego komisariatu policji w Woli. W metalowym pojemniku, wraz z dokumentem, umieszczono monety polskie od 1 grosza do 5 złotych, bieżący egzemplarz miesięcznika „Policja 997” i gazetę „Gminne sprawy” oraz zdjęcie z placu budowy wykonane w przeddzień podpisania aktu.

Szef śląskiego garnizonu nadinsp. Krzysztof Justyński podziękował wówczas wszystkim osobom zaangażowanym w budowę nowego komisariatu za wsparcie tych działań. Podkreślał przychylność, dobrą radę i szybkie decyzje w sprawie inwestycji ze strony przedstawicieli władz samorządowych, które to znacząco wpłyną na zmianę wizerunku Policji, poprawią warunki przyjmowania obywateli, jak również warunki pracy policjantów i pracowników cywilnych.

Nowy komisariat budowany jest na gruncie przekazanym przez władze gminy Miedźna. Inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Już wkrótce, na 20-arowej działce stanie nowoczesny, dobrze wyposażony komisariat policji. Do jego obsługi przewidziano grupę 15 policjantów. Najwięcej, bo aż 9 z nich, będzie liczyła komórka patrolowa. 3 etaty przewidziano dla dzielnicowych, 2 będą przeznaczone dla policjantów z komórki ds. kryminalnych. Nad sprawnym działaniem jednostki czuwać będzie jej komendant. Stróże prawa będą pełnili służbę na ternie 8 sołectw, których obszar aktualnie wynosi blisko 50 km2.

28 marca 2017 roku Rada Gminy Miedźna Uchwałą Nr XXXV/191/2017 przekazała na rzecz Skarbu Państwa działkę o pow. 0.1999 ha zlokalizowaną w Woli przy ul. Lipowej z przeznaczeniem na realizację celu publicznego – budowy komisariatu policji. Gmina dodatkowo wsparła kwotą 20 tys. złotych koszty dokumentacji projektowej. Umowę na budowę komisariatu podpisano w dniu 28 grudnia 2017 roku. Prace budowlane ruszyły w marcu 2018 roku.