Aktualności

Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 112 z pszczyńskimi morsami, policjantami, ratownikami i strażakami

Data publikacji 11.02.2019

W niecodzienny sposób pszczyńskie morsy postanowiły uczcić Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 112. Chcąc podkreślić jego wagę, do swojego zimowego świętowania postanowili zaprosić przedstawicieli miejscowych służb mundurowych i medycznych. Policjanci, strażacy i ratownicy medyczni wspólnie z miłośnikami lodowych kąpieli omówili przypadki bezzasadnego korzystania z tego numeru i sposoby zapobiegania takim sytuacjom.

Ogólnoeuropejski numer alarmowy „112” został powołany do życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku. Od tego czasu, zawsze w lutym, w kalendarzach pojawia się wzmianka o Międzynarodowym Dniu Numeru Alarmowego 112. Jest on ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Kierowanie połączeń na ten numer jest bezpłatne. Zgłoszenia przyjmowane są przez operatorów centrów powiadamiania ratunkowego. W Polsce zachowane zostały numery alarmowe: 997 – Policja, 998 - Straż Pożarna, 999 – Pogotowie. Ratunkowe. Numer „112” służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, np. w przypadku porażenia prądem, pożaru, wypadku drogowego, kradzieży, włamania czy nagłego omdlenia lub utraty świadomości.

W ten weekend, członkowie Pszczyńskiego Klubu Morsów kolejnej raz weszli do lodowatej wody. Wszystko odbyło się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Zanurzyli się dopiero po krótkiej rozgrzewce przeprowadzonej przez ratowniczkę medyczną- również pasjonatkę zimowych kąpieli. Tym razem jednak, zanurzając się w wodach Zbiornika Łąka, chcieli zwrócić uwagę na istotę numeru 112 i sytuacje, kiedy wykorzystywany jest on bezpodstawnie. Wspólnie z policjantami, strażakami i ratownikami medycznymi chcieli pokazać, że numer ratunkowy nie służy do głupich żartów, ale jego celem jest ratowania życia.

JAK DZWONIĆ NA "112"

- miejsce rozmowy powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia i pozwalać na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem (bez zakłóceń);

- jeśli to możliwe, połączenie z operatorem numeru „112” powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu zagrożenia lub inną osobę będącą świadkiem danego zdarzenia;

- po wybraniu numeru „112” należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie);

- krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem w celu wezwania przez operatora CPR właściwej służby, podać swoje imię i nazwisko;

- wskazać miejsce przebywania/adres, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia;

- udzielać dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania;

- wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora;

- nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu;

- jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru „112”;

- należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji. źródło: www.112.gov.pl