Aktualności

O stanie bezpieczeństwa w powiecie pszczyńskim i przygotowaniu do ferii

Data publikacji 06.02.2019

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pszczyńskiego omówiła stan bezpieczeństwa w powiecie pszczyńskim w 2018 r. oraz przygotowanie służb do ferii zimowych. Wydarzenia minionego roku podsumował m.in. wiceszef pszczyńskiej policji- mł.insp. Piotr Kost. Wspólnie z zebranymi omówił także przygotowanie poszczególnych służb i straży do ferii zimowych.

Głównym tematem pierwszego w tym roku posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa była ocena stanu bezpieczeństwa i porządku w roku 2018.

W ubiegłym roku pszczyńska policja odnotowała 2221 przestępstw (wzrost o 474 w porównaniu z rokiem 2017, na co wpływ miała m.in. zmiana przepisów dot. ścigania osób niepłacących alimentów). Ponad połowa (1308) były to przestępstwa o charakterze kryminalnym. W tej kategorii najczęściej dochodziło do kradzieży i kradzieży z włamaniem, na wysokim poziomie utrzymują się także przestępstwa związane z uszkodzeniem mienia. Wzrosła ilość przestępstw popełnionych przez osoby nieletnie (37 nieletnich popełniło 64 przestępstwa).

Na drogach powiatu pszczyńskiego doszło w ub.r. do 61 wypadków (o 11 mniej niż w 2017 r.), w których zginęło 11 osób. Spadła i to znacznie ilość rannych - z 91 do 62. Policja odnotowała za to więcej kolizji - 1321 (niemal 100 więcej niż rok wcześniej). W 2018 r. pszczyńscy policjanci ujawnili 168 nietrzeźwych kierujących (w roku 2017 - 226).

W 2018 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu pszczyńskiego interweniowały 1236 razy. Doszło do 253 pożarów, 864 miejscowych zagrożeń, 119 razy strażacy wyjeżdżali do fałszywych alarmów (w większości były one generowane przez instalacje sygnalizacji pożarowej znajdujące się w budynkach zobligowanych do ich posiadania). W roku 2018 w działaniach na terenie powiatu interweniowało łącznie 2305 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej i 11357 ratowników.

Komisja omówiła także przygotowanie poszczególnych służb i straży do ferii zimowych. Szeroką ofertę dla dzieci i młodzieży przygotował Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie - zajęcia potrwają od 8 do 24 lutego. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, Mariusz Kozik poinformował, że PINBud zaplanował 22 kontrole obiektów użyteczności publicznej (sklepy wielkopowierzchniowe, obiekty sportowe, kulturalne i szkolne), związane z obowiązkiem usuwania śniegu z obiektów i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ferie.

- Coraz więcej właścicieli i zarządców obiektów kieruje się procedurami, wie jak działać i kiedy usuwać śnieg z dachów. Wykonaliśmy już 16 kontroli i tylko jedna osoba została ukarana mandatem - mówił Mariusz Kozik, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Komisja zapoznała się także z wynikami kontroli przeprowadzonymi przez straż pożarną oraz PINBud w escape roomach zlokalizowanych na terenie powiatu pszczyńskiego.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku podjęła decyzję o kontynuowaniu akcji „Powiat Pszczyński - Bezpieczne Miejsce”. - W ostatnich latach w ramach tej kampanii powiat pszczyński przekazał przedszkolakom, uczniom i seniorom kilkadziesiąt tysięcy odblasków. W tym roku rozdysponujemy 12 tysięcy elementów odblaskowych dla kolejnych grup osób - informuje starosta Barbara Bandoła.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zajmuje się m.in. oceną zagrożeń, czy opiniowaniem pracy służb, inspekcji i straży. Starosta w jej skład powołuje funkcjonariuszy i pracowników powiatowych służb oraz innych organów administracji publicznej. Komisję w nowej kadencji tworzą: Barbara Bandoła (starosta pszczyński), Damian Cieszewski (wicestarosta pszczyński), Szymon Sekta (sekretarz powiatu), Grzegorz Nogły (członek Zarządu Powiatu), insp. Piotr Sidzina (komendant powiatowy policji w Pszczynie), Grzegorz Dobosz (KPP w Pszczynie - Wydział Prewencji), mł. bryg. Grzegorz Kołoczek (komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie), Dorota Garus (naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym), Zdzisław Grygier, Aleksander Malcher (radni powiatowi), Roman Bańczyk (dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach), Leonard Synowiec (prokurator rejonowy w Pszczynie).

źródło:powiat