Przedświąteczne kontrole na targowiskach - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Aktualności

Przedświąteczne kontrole na targowiskach

Data publikacji 21.12.2017

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i przedświąteczną sprzedażą choinek oraz karpia policjanci z pszczyńskiej komendy sprawdzają legalność pochodzenia zielonych drzewek i warunki, w jakich przetrzymywane są ryby. Pszczyńscy mundurowi kontrolują również stoiska z wyrobami pirotechnicznymi sprawdzając ich legalność oraz wiek osób kupujących petardy.

Święta tuż tuż, sylwestrowa noc także coraz bliżej, a wraz z nimi tysiące sprzedanych ryb, drzewek bożonarodzeniowych i fajerwerków. Wspólne działania policjantów i strażników miejskich mają na celu zwiększenie świadomości zarówno wśród sprzedających, jak i kupujących w zakresie właściwego traktowania ryb podczas ich masowej sprzedaży, legalności oferowanych na targowiskach choinek i zagrożeń związanych ze sprzedażą podróbek wyrobów pirotechnicznych. Te kontrole mają wpłynąć na ograniczenie nielegalnej wycinki drzew iglastych w lesie, zapewnić humanitarne traktowanie oferowanych do sprzedaży ryb oraz zapobiec ewentualnym tragediom związanym z wadliwymi petardami lub niewłaściwym obchodzeniem się z nimi.

Działania prowadzone są głównie w rejonie placów targowych w powiecie. Teraz, policjanci skupiają swoją uwagę na stoiskach z karpiem i choinkami. Tuż po świętach, przyjrzą się jednak baczniej temu, co oferują do sprzedaży handlujący fajerwerkami. W czasie sylwestrowych zabaw zostanie bowiem odpalonych więcej fajerwerków niż przez cały rok. Jak pokazują ubiegłe lata, w tę jedyną noc w roku dochodzi do kilkuset poparzeń, zranień i pożarów, a nawet wypadków śmiertelnych. Przyczyną większości z nich jest niewłaściwe użytkowanie fajerwerków i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Najczęstsze obrażenia to oparzenia i skaleczenia głowy oraz rąk, a także urazy oczu i uszkodzenia słuchu. Obecnie znaczna większość oferowanego towaru jest prawidłowo wykonana i oznakowana, ale w dalszym ciągu nieprzestrzeganie zasad opisanych w instrukcjach przez samych klientów staje się przyczyną wypadków.

Pamiętajmy, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją!

KUPUJESZ – sprawdź, czy:

- Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych (pęknięcia, przerwania, wgniecenia, wybrzuszenia) oraz nie wysypuje się mieszanina pirotechniczna.

- Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone, nie przesuwają się i nie wypadają.

- Lont jest zabezpieczony pomarańczową osłoną lub opakowaniem.

- Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi.

- Instrukcja obsługi napisana jest w języku polskim i zawiera co najmniej: informację o sposobie odpalenia oraz niezbędne ostrzeżenia.

UŻYWASZ – pamiętaj:

- Upewnij się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone. W wielu miejscowościach obowiązują lokalne rozporządzenia, które ograniczają możliwość korzystania z wyrobów pirotechnicznych, np. tylko w noc sylwestrową.

- Czytaj instrukcje. Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń producenta. Zwróć uwagę na ostrzeżenia.

- Zachowaj bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylaj się nad ładunkiem - stań z boku i trzymaj źródło ognia w wyciągniętej ręce.

-Wybierz miejsce, w którym - korzystając z fajerwerków - nie zrobisz nikomu krzywdy i niczego nie zniszczysz. Sprawdź, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne.

- Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim, użytkowanie fajerwerków w sposób niebezpieczny czy zakłócanie porządku zgłoś na Policję.

- Gdy doszło do wypadku, wezwij służby ratownicze: straż pożarną i pogotowie!