Aktualności

Oferta pracy dla inspektora do spraw finansów i zaopatrzenia

Data publikacji 12.10.2017

Jeszcze przez kilka dni kandydaci i kandydatki na stanowisko specjalisty do spraw finansów i zaopatrzenia mogą składać dokumenty w pszczyńskiej komendzie. Zakres czynności będzie obejmował m.in obsługę kasową jednostki, sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe i comiesięczne rozliczenie przyznanych środków, a także organizowanie szkoleń w tym zakresie dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy.

 

WARUNKI PRACY

Praca 8 godzin dziennie w systemie dwuzmianowym przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Stanowisko pracy usytuowane na trzecim piętrze czterokondygnacyjnego budynku, nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, brak wind, dwie klatki schodowe. Praca biurowa oraz sporadyczne wyjazdy samochodem służbowym w godzinach pracy na podstawie prawa jazdy kat. B.

ZAKRES ZADAŃ

- obsługa kasowa jednostki

- sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem merytorycznym; opisywanie faktur w celu prawidłowego rozliczenia,

- sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,

- opracowanie dokumentów księgowych stanowiących podstawę do wypłaty,

- comiesięczne rozliczenie jednostki z przyznanych środków,

- sporządzenie listy wypłat dodatkowych należności dla funkcjonariuszy,

- ewidencja i wydawanie środków czystości i materiałów biurowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym

- przynajmniej jednoroczny staż pracy w administracji publicznej

- prawo jazdy kat. B

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- korzystanie w pełni z praw publicznych

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

- życiorys/CV i list motywacyjny

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresach wykształcenia i doświadczenia zawodowego

- kopia prawa jazdy

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru

- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatek/ kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/ kandydatów.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- dokumenty należy złożyć do 17 października 2017 r.

- decyduje data wpływu oferty do urzędu

- miejsce składania dokumentów: Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie 43- 200 Pszczyna ul. Bogedaina 18, pokój 102