Aktualności

W życie wchodzi "ustawa antysmogowa", co grozi za niestosowanie się do ograniczeń?

Data publikacji 07.09.2017

Na terenie województwa śląskiego zaczęła już obowiązywać tzw. "uchwała antysmogowa". Od 1 września palenie w piecach węglem brunatnym, mułem i flotokocentratami jest zakazane pod rygorem kar finansowych. Wszyscy, którzy nie zastosują się do powyższych ograniczeń będą musieli się liczyć z sankacjami w postaci grzwywny, którą nałożyć może w tym przypadku policjant, bądź Inspektor Ochrony Środowiska.

"Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa (...) podlega karze grzywny”, która godnie z art. 24 kodeksu wykroczeń może sięgać od 20 zł do 5000 zł. (w postępowaniu man­datowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł). Powinni o tym pamiętać wszyscy, którzy od 1 września br. nie zastosują się do nowej "uchwały antysmogowej" i będą palić w piecach węglem brunatnym, mułem lub flotokoncentratami.

"Ustawa antysmogowa ", która zaczęła obowiązywać już od ubiegłego piątku dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w województwie śląskim. Wskazuje, w jakich piecach i jakie paliwa można spalać, a jej celem jest doprowadzenie do poprawy jakości powietrza w regionie. Zgodnie z zapisami „uchwały antysmogowej”, na terenie całego województwa śląskiego obowiązywać będzie zakaz palenia węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla; mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15% oraz biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. Osoby posiadająca aktualnie materiały opałowe, których spalanie od września będzie zabronione, mogły z nich korzystać wyłącznie do końca sierpnia br., w innym przypadku, po upływie tego terminu, muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną.

Więcej