Mundurowi w pszczyńskim domu pomocy społecznej - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Aktualności

Mundurowi w pszczyńskim domu pomocy społecznej

Data publikacji 27.06.2017

Już tradycyjnie, pszczyńscy policjanci odwiedzili mieszkańców miejscowego domu pomocy społecznej, prowadzonego przez Siostry Boromeuszki. W trakcie spotkania omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz sytuacje, które mogą wystąpić podczas organizowanych przez ośrodek spacerów i wycieczek. Podopieczni najczęściej pytali policjantów o charakter ich służby. Zapraszali też na kolejne pogadanki, licząc na kontynuację letnich spotkań z mundurowymi.

Spotkanie przebiegało w niezwykle miłej atmosferze. Jego uczestnicy chętnie odpowiadali na zadawane przez policjantów pytania i brał czynny udział w rozmowach. Podopieczni wykazali się dużą aktywnością podczas przeprowadzonych w trakcie pogadanki ćwiczeń. Dotyczyły one przede wszystkim prawidłowego zgłoszenia wypadków drogowych, pożarów, kradzieży i innych niebezpiecznych sytuacji. Przypomniano numery alarmowe, zasady prawidłowego poruszania się wzdłuż jezdni i przechodzenia przez nią. Nie pominięto również tak istotnego elementu, jakim są odblaski. Na koniec, w ramach uatrakcyjnienia spotkania i przybliżenia zebranym pracy mundurowych, podopieczni domu opieki społecznej mieli okazję zobaczyć z bliska kajdanki i pozostałe elementy wyposażenia służbowego policjantów.