Kolejny tysiąc dla chorej Wiktorii - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Aktualności

Kolejny tysiąc dla chorej Wiktorii

Data publikacji 13.06.2017

Rowerowa wyprawa policjantów ze Strumienia dotarła również do Pszczyny. Zorganizowana w ten sposób zbiórka pieniędzy ma zasilić konto stowarzyszenia wspierającego ciężko chorą Wiktorię. Przekazana przez pszczyńskich mundurowych kwota wyniosła 1000 zł.

Pomysłodawcami tego niecodziennego przedsięwzięcia byli strumieńscy policjanci. To oni zaproponowali swoim koleżankom i kolegom ze wszystkich jednostek garnizonu śląskiego udział w rowerowej sztafecie i zbiórkę pieniędzy na rzecz chorej córki policjanta. Od kilkunastu dni przemierzają więc dziesiątki i setki kilometrów docierając do każdej komendy i komisariatu w województwie. Tam, przekazywane są im pieniądze zbierane zarówno przez pracowników cywilnych, jak i policjantów. Uzyskane w ten sposób kwoty wpłacane są na konto Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM Sezam.

Strumieńscy policjanci zamierzają także udokumentować całą wyprawę. Po zakończeniu 14-dniowej podróży powstanie album pt. "Rowerowym szlakiem po jednostkach Policji garnizonu śląskiego", który będzie podsumowaniem ich przedsięwzięcia. Album zostanie wydany dzięki stowarzyszeniu IPA Cieszyn II oraz NSZZ Policjantów, których przedstawiciele już zadeklarowali swoją pomoc.

Każdy, kto popiera inicjatywę, może też w każdej chwili dołączyć do sztafety na jej kolejnych etapach.

Nie trzeba być mundurowym, aby dołączyć się do wspólnej pomocy dla ciężko chorej Wiktorii. Każdy może tego dokonać, wpłacając pieniądze na poniższe konto:

Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM Sezam

44-141 Gliwice, ul. Parkowa 5

nr konta 09 1050 1298 1000 0023 1409 9488

z dopiskiem „Wiktoria Gruszka - Policja”

Dziękujemy!