Komunikat dla osób ukaranych mandatem karnym - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Aktualności

Komunikat dla osób ukaranych mandatem karnym

Data publikacji 10.03.2016

W związku z licznymi pytaniami obywateli informujemy, iż od 1 stycznia 2016 r. należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym należy kierować na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.

Od 1 stycznia br. zmienił się bloczek mandatów karnych. Zmienił się adresat przekazu pieniężnego oraz nr konta, na który należy kierować środki finansowe. Aktualnie zobowiązania z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym należy wpłacać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole nr : 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000. ( dot. tych nałożonych od początku roku)

Powyższy rachunek jest wskazany na odcinkach A i B mandatu karnego, które przekazywane są osobom ukaranym przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do prowadzenia postępowań mandatowych, w tym pszczyńskich policjantów.

Powyższa informacja nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe, straże miejskie i gminne.

Więcej informacji TUTAJ