Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

„Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie” na Zamenhofa w Pszczynie

W ramach kampanii „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”, specjalista z pszczyńskiej drogówki spotkał się z kolejną grupą młodzieży na zajęciach profilaktycznych. Temat szkolenia był skierowany do uczniów, którzy zdobycie swojego prawa jazdy mają jeszcze przed sobą. Wykład o bezpieczeństwie miał im uzmysłowić, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się na drodze, i w jaki sposób najprościej mogą ich uniknąć.

Na spotkanie z młodzieżą został skierowany doświadczony policjant z wydziału ruchu drogowego. Specjalista z pszczyńskiej drogówki podzielił się z uczniami wiedzą na temat powodów i skutków zdarzeń drogowych. W sumie zajęcia podzielił na dwie części, omawiając osobno w każdej z nich zagadnienia dotyczące kierowców i pieszych. Prelekcja dotyczyła m.in. złych i dobrych nawyków uczestników ruchu oraz istoty zdobywania doświadczenia przez każdego z nich. Młodzież była zaciekawiona poruszanymi przez policjanta tematami oraz przykładami z życia, czy raczej z ulicy wziętymi. Największe wrażenie zrobiły jednak na nich zdjęcia i filmy przedstawiające tragiczne skutki wypadków drogowych spowodowane przez nieodpowiedzialnych kierowców będących pod wpływem alkoholu i tych, którzy nie przestrzegali przepisów prawa. Specjalista ostrzegał uczniów przed sytuacjami, z jakimi mogą spotkać się w przyszłości, uprzedzał przed nierozwagą i lekceważeniem zasad bezpieczeństwa oraz przed szybką i brawurową jazdą. Przypomniał również, co grozi kierowcy, który siądzie za kierownicę po wypiciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających. Policjant nie zapomniał także omówić bezpiecznych zachowań dotyczących niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych i rowerzystów.