Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

O bezpieczeństwie z gimnazjalistami

Grupa 80-ciu gimnazjalistów z Miedźnej wysłuchała prelekcji specjalisty z pszczyńskiej drogówki na temat zagrożeń w ruchu pieszych i rowerzystów. Policjant podkreślał, jak istotny dla bezpieczeństwa każdego z nich może okazać niewielki świecący element na ubraniu. Dzięki rozwijającej się współpracy ze szkołą miejscowego banku, każdy uczeń otrzymał dodatkowo odblaskowy gadżet. Planowane są kolejne spotkania ze szkolakami w tej gminie. Wszystko po to, aby wpłynąć na ich świadomość przed zbliżającymi się wakacjami.

Odpowiadając na zaproszenie dyrekcji gimnazjum w Miedźnej, asp. Krzysztof Szukalski przeprowadził pogadankę na temat zagrożeń na drodze dla 80- tki nastolatków. Młodzież zainteresowana była głównie przepisami dotyczącymi motorowerzystów. Podczas omawiania tego zagadnienia padło najwięcej pytań. Uczniowie chętnie podejmowali dialog z policjantem prosząc równocześnie o cenne wskazówki. Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z poprawą bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego, do działań przyłączył się również gminny oddział banku. Dzięki jego współpracy z miejscowymi placówkami oświatowymi, planowane jest przekazanie każdemu szkolakowi z regionu fluorescencyjnego gadżetu. Ma to przyczynić się do poprawy widoczności pieszych na drodze i równocześńie wpłynąć na poprawę ich bezpieczeństwa.