Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Pszczyńska drogówka na pogadance w klasach mundurowych

Pszczyńscy policjanci już od 5 lat współpracują z młodzieżą klas mundurowych w zakresie działań prewencyjno - profilaktycznych organizowanych na terenie powiatu. Młodzież, dzięki tego typu praktykom, ma okazję skonfrontować swoje wyobrażenia o zawodzie policjanta z rzeczywistością. Dzisiejsze spotkanie licealistów z „drogówką” miało przybliżyć zakres czynności wykonywanych na co dzień przez funkcjonariuszy tego wydziału.

W trakcie zorganizowanych do tej pory spotkań, przyszli kandydaci do służby w mundurze poznali struktury organizacyjne obowiązujące w policji, jej zadania oraz charakterystykę pracy w terenie. Dzisiaj, dziewczętom i chłopcom z klas mundurowych zademonstrowano wyposażenie pszczyńskiej "drogówki” i omówiono specyfikę tej służby. Licealiści mogli zobaczyć z bliska urządzenia badające stan trzeźwości kierowców, mierzące prędkośc z jaką podróżują swoimi samochodami, a także elementy niezbędne podczas zabezpieczania zdarzeń drogowych. Przybliżono również zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Podczas wcześniejszych spotkań młodzież wysłuchała także wykładu dotyczącego zasad przeprowadzania pogadanek dla najmłodszych na temat bezpieczeństwa na drodze i w domu. To pozwoliło im na przejęcie pałeczki od starszych kolegów nad, funkcjonującym już od kilku lat, programem „młodzież- dzieciom” i powstałą w związku z nim pluszową profilaktyką realizowaną wspólnie z policjantami w szkołach i przedszkolach.