RUCH DROGOWY 2018- wypadki, kolizje, nietrzeźwi kierujący, akcje, działania profilaktyczne (Rok pieszego- 2018)

"Twoje światła - twoje bezpieczeństwo" w powiecie pszczyńskim

W związku z występującymi w okresie jesienno-zimowym zjawiskami, które niekorzystnie wpływają na widoczność uczestników ruchu drogowego Policja w całym kraju organizuje kolejną odsłonę ogólnopolskiej kampanii pn. „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”. Podczas planowanych działań przewiduje się działania informacyjno-edukacyjne oraz możliwość bezpłatnego sprawdzenia świateł pojazdów na wyznaczonych stacjach diagnostycznych.

Wzorem lat ubiegłych, do akcji dołączyli również diagności z powiatu pszczyńskiego. Do połowy grudnia, będą oni bezpłatnie sprawdzać stan i ustawienie świateł w pojazdach. W okresie jesienno – zimowym stan oświetlenia ma bowiem szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze. Wszystkich, którzy mają wątpliwości co do prawidłowości ustawienia świateł w swoich samochodach zachęcamy do udziału w akcji.

Inicjatywa Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji doskonale wpisuje się także w prowadzoną na terenie powiatu kampanię „Powiat Pszczyński – Bezpieczne Miejsce”.

Barbara Bandoła, starosta pszczyński, która wspólnie z szefem pszczyńskiej policji- nadinsp. Piotrem Sidziną, objęła patronat nad akcją, podkreśla, że jej apel skierowany do diagnostów został przyjęty bardzo pozytywnie. W akcji wezmą więc udział wszystkie stacje kontroli pojazdów z powiatu pszczyńskiego. Mało tego, założenie ogólnopolskiej akcji jest takie, żeby kierowcy mogli sprawdzić stan i ustawienie świateł w swoich pojazdach tylko w cztery kolejne soboty. W powiecie pszczyńskim natomiast będzie można to zrobić również w pozostałe dni tygodnia - w okresie od 24 listopada do 15 grudnia w godzinach otwarcia stacji – dodaje. (źródło:powiat)

Bezpłatnie ustawić światła w pojeździe będzie można na wszystkich 11 stacjach diagnostycznych w powiecie pszczyńskim w okresie od 24 listopada do 15 grudnia w godzinach otwarcia stacji.

Stacje biorące udział w akcji „Twoje Światła – Twoje Bezpieczeństwo”:

1. Pszczyna, ul. Górnośląska 17

2. Pszczyna, ul. Bielska 31A

3. Pszczyna, ul. Z. Nałkowskiej 17

4. Pawłowice, ul. Poprzeczna 2

5. Ćwiklice, ul. Zawadzkiego 19

6. Suszec, ul. Pszczyńska 68

7. Wola, ul. Międzyrzecka 4

8. Wola, ul. Międzyrzecka 12A

9. Pszczyna, ul. Bieruńska 64

10.Pszczyna, ul. Bogedaina 21

11.Pszczyna, ul. Wodzisławska 28