RUCH DROGOWY 2018- wypadki, kolizje, nietrzeźwi kierujący, akcje, działania profilaktyczne (Rok pieszego- 2018)

Dzisiaj działania NURD

Dzisiaj od rana policjanci prowadzą działania NURD. Tradycyjnie skierowane są one do tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Główny cel przedsięwzięcia to poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza w zakresie przestrzegania przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Akcja prowadzona jest od 6.00 i potrwa do 22.00. Przedsięwzięcie ma na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Jest ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach akcji stróże prawa zwracają szczególną uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądają się, czy piesi sami nie łamią zasad obowiązujących w ruchu drogowym