Punkty pomiaru prędkości - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Punkty pomiaru prędkości

Punkty pomiaru prędkości

WYKAZ  NIEKTÓRYCH  MIEJSC  WYZNACZONYCH 
DO  DOKONYWANIA STATYCZNEGO  POMIARU  PRĘDKOŚCI
PRZY  UŻYCIU RADAROWYCH  MIERNIKÓW  PRĘDKOŚCI

 

(nie dotyczy pracy urządzeń do samoczynnej rejestracji
przekroczeń prędkości, tzw. "Fotoradarów")

PUNKTY do dokonywania pomiaru RMP:

 

PSZCZYNA
DK-1 w rejonie Stacji Paliw "BORIM". jezdnia w kierunku na Bielsko Biała.
DK-l w rejonie Stacji Paliw "ORLEN" - jezdnia w kierunku na Katowice.- foto
DK-1 w rejonie Składu Materiałowego „INTER-TEAM - jezdnia w kierunku Bielska Biała.
DW-931 (u1. Bieruńska) w rejonie BAR CAFE "ARA".
DW-935 (ul. Żorska) na wysokości Pola Golfowego.
DW-933 (ul. Wodzisławska) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Słowiczą i ul. Kruczą.
DW-939 (ul. Cieszyńska) na wysokości PIK.
DW-933 (ul. Bielska) na wysokości Kościoła.
DW-933 (ul. Bielska) na wysokości Zakładu Produkcyjnego "ELWO".
DW-933 (ul. Bielska) na wysokości Rejonu Dróg Krajowych.
ul. Skłodowskiej - zatoka parkingowa w rejonie Kościoła
ul. Dobrawy na Oś. Piastów - zatoka parkingowa.
ul. .Chopina - zatoka parkingowa w rejonie „LUDWIKÓWKI”

 

GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ
DK-1 w rejonie skrzyżowania z ul. Główną w zatoce nieczynnego przystanku autobusowego –jezdnia w kierunku na Bielsko-Biała.
DK-1 w rejonie skrzyżowania z ul. Brzozową w zatoce nieczynnego przystanku autobusowego –jezdnia w kierunku na Katowice.
DK-l w rejonie skrzyżowania z ul. Stawową w zatoce nieczynnego przystanku autobusowego - jezdnia w kierunku na Bielsko Biała.
DK-l w rejonie skrzyżowania z ul. Stawową w zatoce nieczynnego przystanku autobusowego –jezdnia w kierunku na Katowice
ul. Zdrojowa - zatoka parkingowa w rejonie GPW i K.
ul. Główna - zatoka parkingowa w rejonie Kościoła.

 

KOBIÓR
DK-l w rejonie Stacji Paliw „BP”- jezdnia w kierunku na Bielsko-Biała.
DW-928 (ul. Centralna)w rejonie sklepu "GROSZEK"'.
DW-928 (ul. Centralna)w rejonie skrzyżowania z ul. Żołędziową.
ul. Kobiórska na wysokości przystanku autobusowego.

 

PAWŁOWICE
DK-81 w rejonie Stacji Paliw „UNIWAR”- jezdnia w kierunku na Wisłę.
DK-81 w zatoce drogowej na 42km/300hm, ok. 300m przed skrzyżowaniem z ul. Pszczyńską –jezdnia w kierunku na Katowice.
DK-81 w zatoce zjazdowej do Bar ,.NAD STAWEM - jezdnia w kierunku na Wisłę.
ul. Zjednoczenia w rejonie sklepu "INSTALATOR"

 

WARSZOWICE
DK-81 w rejonie skrzyżowania z ul. Pszczyńską na wysokości Cmentarza - jezdnia w kierunku na Katowice.
DK-81 w rejonie skrzyżowania z ul. Krótką - jezdnia w kierunku na Wisłę.
DK-81 w rejonie skrzyżowania z ul. Gajową -jezdnia w kierunku na Katowice.

 

GOLASOWICE
DW-939 ( ul. Kraszewskiego) w rejonie skrzyżowania z ul. Zawadzkiego.

 

PIASEK
ul. Katowicka w zatoce drogowej na wysokości posesji nr 100.

 

ĆWIKLICE
DW-9 (ul. Męczenników Oświęcimskich) w rejonie przystanku autobusowego.

 

MIEDŹNA
DW-933 (ul. Pszczyńska) w zatoce drogowej na wysokości Składu Budowlanego.

ul. Wiejska w zatoce parkingowej na wysokości Kościoła.

 

GÓRA
DW-933 (ul. Pszczyńska) w zatoce drogowej na wysokości Zakładu Kamieniarskiego.
ul. Topolowa w zatoce parkingowej na wysokości Kościoła.

 

WOLA
ul. Pszczyńska w zatoce parkingowej przy Barze ,.BIANCO”
ul. Pszczyńskaw zatoce parkingowej przy sklepie .,MALIBU".

 

JANKOWICE
DW-931 (ul. Żubrów) w zatoce drogowej przy Zajeździe "KORONA".
DW-931 (ul. Żubrów) w zatoce drogowej przy Klubie "GRANT'.

 

PORĘBA
DW-933 (ul. Wodzisławska) w zatoce parkingowej przy Kościele.
DW-933 (ul. Wodzisławska) w zatoce drogowej na wysokości Magazynów Jaj.

 

STUDZIONKA
DW-933 (ul. Wodzisławska) w zatoce przy Zajeździe "PRZY STUDNI”.
DW-933 (ul. Wodzisławska) w zatoce drogowej przy Szkółce Krzewów Ozdobnych.

 

RADOSTOWICE
DW-935 (ul. Pszczyńska) w zatoce drogowej przy posesji nr 210.

 

KOBIELICE
DW-935 (ul. Pszczyńska) w zatoce drogowej przy Kościele.

 

SUSZEC
DW-935 (ul. Pszczyńska) w zatoce parkingowej przy sklepie "BOBI - SAM”.

 

RUDZICZKA
DW-935 (ul. Pszczyńska) w zatoce drogowej na wysokości OSP-Rudziczka.

 

WISŁA WIELKA
DW-939 (ul. Cieszyńska) w zatoce drogowej przy Urzędzie Pocztowym