Zasady wydawania zaświadczeń o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Zasady udzielania informacji i wydawania zaświadczeń o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Poniżej przedstawiamy zasady, które musi spełnić osoba ubiegająca się o wydanie pisemnego zaświadczenia o wpisie w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Należy m.in uiścić opłatę skarbową wpłacając podaną kwotę na wskazany numer konta bankowego i wypełnić wniosek o wydanie takiego zaświadczenia. Istnieje także możliwość uzyskania informacji ustnej.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego i decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w sprawie prowadzenia ewidencji takich kierowców województwa śląskiego istnieje możliwość uzyskania przez osoby zainteresowane ustnej informacji lub pisemnego zaświadczenia o wpisach ostatecznych i tymczasowych dotyczących punktów odpowiadającym dokonanym przez nie naruszeniom.

Aby taką informację uzyskać należy więc osobiście zgłosić się wraz z dokumentem tożsamości do jednostki policji. W pszczyńskiej komendzie, do udzielania osobie zainteresowanej ustnej informacji zostali upoważnieni policjanci i pracownicy cywilni Zespołu Łączności i Informatyki, a w razie ich nieobecności policjanci miejscowego Zespołu Dyżurnych oraz Zespołu Dyżurnych KP w Pawłowicach. Fakt udzielenia ustnej informacji podlega zarejestrowaniu.

Na żądanie osoby zainteresowanej wydaje się zaświadczenie o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej. Wynosi ona 17 zł i można ją wpłacić w kasie miejscowego urzędu miasta albo przelewem na numer konta bankowego. Podajemy numer konta funkcjonujący na terenie powiatu pszczyńskiego: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 – ING Bank Śląski

Zaświadczenie to wydawane jest na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej, do którego dołączone powinno być potwierdzenie wniesienia wymienionej opłaty skarbowej.

Opracowuje się także informacje o wpisach ostatecznych w ewidencji  dotyczących postępowań wobec kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego na wniosek uprawnionych instytucji i organów,

Zaświadczenie o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wydawane są w terminie do 7 dni od daty złożenia stosownego wniosku, po okazaniu dowodu osobistego.

W przypadku wątpliwości można kontaktować się z policjantami z Zespołu Łączności i Informatyki KPP w Pszczynie dzwoniąc na numer telefonu 32 44 93 250.

 

 

 

 

Pliki do pobrania