Zasady wydawania zaświadczeń o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Zasady wydawania zaświadczeń o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Poniżej przedstawiamy zasady, które musi spełnić osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia o wpisie w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Należy m.in uiścić opłatę skarbową wpłacając podaną kwotę na wskazany numer konta bankowego i wypełnić wniosek o wydanie takiego zaświadczenia. Istnieje także możliwość uzyskania informacji ustnej.

Na żądanie osoby zainteresowanej, zaświadczenie o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, wydawane jest na podstawie pisemnego wniosku, do którego załączone powinno być potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia. Przyjmowanie wniosków i wydawanie zaświadczeń odbywać się będzie bezpośrednio w Zespole Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie w godzinach od 7.00 do 15.00. Zaświadczenie zostanie wydane tylko osobie zainteresowanej za okazaniem aktualnego dokumentu tożsamości. Taki wniosek będzie można również złożyć po godzinie 15 u dyżunego jednostki. On także jest osobą upoważnioną do udzielania informacji ustnej z ewidencji o wpisach ostatecznych i tymczasowych dotyczących punktów odpowiadającym dokonanym przez osobę zainteresowaną naruszeń.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie właściwego urzędu miasta albo przelewem na numer konta bankowego. Poniżej podajemy numer funkcjonujący na terenie powiatu pszczyńskiego:

Urząd Miejski w Pszczynie

50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 – ING Bank Śląski

 

 

Pliki do pobrania