"Zebra" to nie parking - 2016- Rok Pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

2016- Rok Pieszego

"Zebra" to nie parking

Znalezienie wolnego miejsca do parkowania coraz częściej jest trudne. Kierowcy często pozostawiają swój samochód tam, gdzie jest "wolne miejsce". Nierzadko na pasach lub tuż przed nimi, a jest to wykroczenie. Należy pamiętać, że oprócz mandatu za popełnione wykroczenia kierowcy otrzymują również punkty karne.

Kierowcy łamiący przepisy związane z zatrzymywaniem i postojem pojazdu muszą liczyć się z mandatem karnym lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. W przypadku niestosowania się do znaków zakazu zatrzymywania się oraz postoju kierowca może otrzymać mandat w wysokości 100 zł. Tyle samo wyda za zaparkowanie na chodniku, kiedy nie pozostawi minimum 1,5 metra przejścia dla pieszych. Za parkowanie w obrębie skrzyżowania oraz na pasach grozi natomiast mandat w wysokości 300 zł. Dodatkowo, takiego niesfornego kierowcę może czekać odholowanie auta, jeśli jego samochód stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub utrudnia ruch.

Zgodnie z przepisami, zatrzymanie i postój pojazdu są możliwe tylko w miejscu i warunkach, w których jest widoczny z dostatecznej odległości dla innych kierowców i nie powoduje zagrożenia ruchu lub go nie utrudnia. Mowa tu między innymi o zakazie parkowania na wjeździe i wyjeździe z bramy, garażu lub parkingu. Kierowca nie może też zapominać o tym, że pozostawiając swój pojazd na drodze, musi go ustawić jak najbliżej krawędzi jezdni oraz równolegle do niej. Musi także pamiętać o stosowaniu się do znaków, które zabraniają parkowania na wyznaczonym odcinku. W przypadku parkowania w okolicach przejść dla pieszych mowa jest o zachowaniu 10 m przed i za przejściem. Jednak na drodze dwujezdniowej- jednokierunkowej dozwolone jest zatrzymanie pojazdu tuż za wyznaczonym przejściem dla pieszych, ponieważ nie utrudnia to widoczności innym uczestnikom ruchu. Podobnie sprawa ma się na skrzyżowaniu oraz 10 m od niego. Tam również zatrzymanie i postój są zabronione.

Pamiętajmy, brak wolnego miejsca parkingowego nie uprawnia kierowców do parkowania niezgodnego z przepisami.

Apelujemy o rozwagę, przestrzeganie przepisów i racjonalne parkowanie z myślą o innych użytkownikach dróg. To, nie tylko ułatwi ruch i zwiększy jego płynność, ale przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo na drodze.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z przykładami opisywanych wykroczeń zarejestrowanych przez pszczyńskich policjantów. W tym roku, mundurowi interweniowali już kilkaset razy w stosunku do kierowców, którzy dopuścili się wykroczeń zagrażających pieszym. Głównie dotyczyły one nieprawidłowego parkowania w okolicach przejść i skrzyżowań.