2016 - DZIAŁANIA KRAJOWE DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIE

Podsumowanie działań NURD w województwie śląskim

Wczoraj na terenie województwa śląskiego w godzinach od 6.00 do 22.00 policjanci drogówki przeprowadzili działania „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Mundurowi swoją uwagę w szczególności skierowali na pieszych łamiących przepisy ruchu drogowego. Ujawniali również nieprzepisowe zachowania kierowców w stosunku do pieszych. Policjanci nałożyli blisko 2,5 tysiąca mandatów.

W działaniach brało udział łącznie 633 śląskich policjantów. W trakcie akcji stróże prawa odnotowali 933 wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami silnikowymi, 150 przez rowerzystów oraz 1765 wykroczeń popełnionych przez pieszych.

Podczas trwania działań policjanci łącznie nałożyli 2398 mandatów karnych, skierowali 107 wniosków o ukaranie do sądu oraz pouczyli 383 osoby. Największą ilość wykroczeń popełnili piesi, którzy przechodzili w miejscu niedozwolonym oraz nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej. Odnotowano również przypadki nieprawidłowego pokonywania przez kierujących przejść dla pieszych oraz nieustępowania pierwszeństwa pieszym na oznakowanych przejściach.

Policjanci z Pszczyny musieli  czterokrotnie interweniować w przypadku osób, które przechodziły przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. Swoje czynności zakończyli 3 mandatami i jednym pouczeniem.