2016 - DZIAŁANIA KRAJOWE DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIE

Działania "Alkohol i Narkotyki" (26.09.2016 r.)

Dzisiaj od wczesnych godzin porannych policjanci ruchu drogowego prowadzą na terenie całego kraju działania pod kryptonimem „Alkohol i narkotyki”. Celem przedsięwzięcia jest wyeliminowanie z ruchu kierowców poruszających się pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Działania policjantów koncentrują się na przeprowadzeniu maksymalnej ilości kontroli kierowców i wyeliminowaniu z ruchu tych, którzy kierują samochodami pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza zmniejszenie liczby wypadków drogowych, spowodowanych przez kierujących "na podwójnym gazie", bądź pod wpływem narkotyków. Podczas działań wykorzystany zostanie cały dostępny sprzęt, służący stróżom prawa do ujawniania zabronionych substancji w organizmach kierowców.