2016 - DZIAŁANIA KRAJOWE DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIE

Działania „NURD”- podsumowanie

Kilkadziesiąt wykroczeń odnotowali pszczyńscy policjanci ruchu drogowego podczas ostatniej akcji Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego. Są to działania, w trakcie których policjanci szczególną uwagę skupiają na pieszych i rowerzystach oraz kierowcach popełniających wobec nich wykroczenia.

Najczęstszymi wykroczeniami popełnianymi przez pieszych było przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. Kierujący natomiast byli karani między innymi za wykroczenia polegające na parkowaniu samochodów na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi. Przypominamy, że postój pojazdów w tych miejscach jest bardzo niebezpieczny z uwagi na ograniczoną widoczność jaką ma pieszy, który chce przejść na drugą stronę jezdni, a także dla zbliżających się do przejścia kierowców. Podczas działań policjanci zanotowali 49 wykroczeń, których dopuścili się kierowcy. Mandatem karnym ukarano także 2 rowerzystów i 14 pieszych.