"NURD"- podsumowanie - 2015 - Rok Pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

2015 - Rok Pieszego

"NURD"- podsumowanie

Podczas ostatnich, przeprowadzonych w powiecie działań „NURD” stwierdzono 14 przypadków przechodzenia przez osoby w miejscach niedozwolonych. Policjanci zwracali także szczególną uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych. W sumie nałożono 54 mandaty karne.