2015 - DZIAŁANIA KRAJOWE DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIE

NURD- podsumowanie

Podczas ostatnich, przeprowadzonych w powiecie działań „NURD” stwierdzono 16 przypadków przechodzenia przez osoby w miejscach niedozwolonych. Policjanci zwracali także szczególną uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych. W sumie nałożono 30 mandatów karnych.