2015 - DZIAŁANIA KRAJOWE DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIE

KD- Pieszy (3.12.2015 r.)

Dzisiaj pszczyńscy policjanci prowadzą kolejne działania p.k. „Pieszy”. Podczas akcji szczególną uwagę zwrócą na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego.