"Razem bezpieczniej 2017 "- profilaktyka w powiecie pszczyńskim

Mikołajkowe wzmocnienie prawidłowych zachowań pieszych

W „Mikołajki” policjantom pszczyńskiej drogówki towarzyszyła młodzież z miejscowych klas mundurowych. Licealiści, wykorzystując zasadę „pozytywnego wzmocnienia”, częstowali pieszych cukierkami, a policjanci wręczali prawidłowo przechodzącym przez przejście mieszkańcom odblaski. Mundurowi reagowali także na wykroczenia osób, które swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem zagrażały sobie i innym uczestnikom ruchu drogowego. Tu, rolę mikołajkowej rózgi pełniło m.in. pouczenie.

Celem dzisiejszych działań było przede wszystkim uświadomienie Niestrzeżonych Uczestników Ruchu Drogowego, że ich niefrasobliwość na drodze może powodować tragiczne w skutkach zdarzenia. Bezpieczeństwo pieszych należy bowiem rozpatrywać z dwóch perspektyw. Pierwsza związana jest z kierowcą, który powinien zachować szczególną ostrożność i prędkość, umożliwiającą właściwą reakcję pieszemu. Z kolei druga wiąże się z zachowaniem samych pieszych. Dzisiaj, oprócz zastosowanych pouczeń i nałożonych mandatów, które powinny wpłynąć na zmniejszenie wykroczeń popełnianych przez pieszych i niedbających o ich dobro kierowców, policjanci zadbali również o wzmocnienie pozytywnych zachowań pozostałych uczestników ruchu. W tym celu o pomoc zwrócili się do uczniów klas mundurowych, którzy, wykorzystując znaną w psychologii zasadę „pozytywnego wzmocnienia”, częstowali każdą osobę, która prawidłowo przeszła przez przejście dla pieszych, śmietankowym cukierkiem. Policjanci natomiast zadbali o bezpieczeństwo przechodniów wręczając każdej osobie, która opuszczała „zebrę” odblaskowe kółko. Wszyscy przechodnie zgodnie podkreślali, że jest to wspaniała i przemyślana inicjatywa na rzecz wypracowania właściwych zachowań i poprawy bezpieczeństwa pieszych. Nie ukrywali też zaskoczenia, że młodzież i mundurowi nie zapomnieli o "Mikołajkach" i osładzali im dzisiaj dalszą drogę. Na potrzeby akcji wykorzystano odblaski ufundowane przez katowicki WORD oraz słodkości przekazane przez starostwo w Pszczynie

Pamiętajmy!

Podstawowa zasada mówi, że pieszy, który na oznakowanym przejściu dla pieszych rozpoczął przechodzenie przez drogę, ma pierwszeństwo przed uczestnikami ruchu poruszającymi się po tej drodze, o ile przejście to nie jest kierowane przez upoważnioną do tego osobę lub sygnalizację świetlną. Oznacza to, że nie wolno zmusić pieszego do zatrzymania się, zwolnienia lub przyśpieszenia kroku, gdy znajduje się już na przejściu. Niebezpiecznymi i zabronionymi manewrami są także: omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu i wyprzedzanie bezpośrednio przed lub na przejściu dla pieszych. Do zdarzeń na "pasach" często dochodzi na jezdniach o dwóch pasach ruchu w tym samym kierunku. Dlatego też zaleca się, aby widząc przed sobą "zebrę", kierujący jadąc nie zmieniał już zajmowanego pasa ruchu.

Nie tylko kierowcy mają obowiązki podczas pokonywania "pasów". Przepisy wyraźnie mówią, że pieszy przechodząc przez jezdnię musi zachować szczególną ostrożność, a także korzystać z wyznaczonego przejścia dla pieszych. Kategorycznie zabrania się pieszym wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd i zza innego pojazdu lub przeszkody, ograniczającej widoczność. Zabrania się także pieszemu zwalniania kroku, zatrzymywania bez wyraźnej przyczyny podczas przechodzenia przez jezdnię, a także przebiegania przez drogę.