"Razem bezpieczniej 2017 "- profilaktyka w powiecie pszczyńskim

O problemach nieletnich na wywiadówkach z rodzicami

Koniec roku to dla szkół czas wywiadówek, spotkań opłatkowych, jasełek i ostatnich sprawdzianów przed wystawieniem ocen na półrocze. Taki dodatkowy test, tyle że dla rodziców, przygotował również profilaktyk z pszczyńskiej komendy. Podczas prelekcji na temat zagrożeń w internecie, związanej z tym cyberprzemocy i uzależnień nieletnich, sprawdził wiedzę dorosłych w tym zakresie. Po wywiadówce, chętni rodzice mogli także porozmawiać z policjantem i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Udział w szkolnych wywiadówkach to najprostszy sposób na dotarcie do dużej grupy rodziców nastolatków. Wie o tym sierżant Czysz- policyjny profilaktyk, który, korzystając z zaproszenia dyrekcji szkół, gościł ostatnio w murach podstawówki w Radostowicach i zespołu szkolnego nr 4 w Pszczynie. Tematem przewodnim prelekcji była cyberprzemoc i uzależnienia oraz wynikające z tego konsekwencje. Profilaktyk starał się zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia związane z cyberprzemocą. Starał się uzmysłowić opiekunom dzieci, że te negatywne zjawisko przybiera często formę obraźliwych treści, a w skrajnych przypadkach nawet zastraszania i poniżania konkretnych osób. Policjant omówili wszystkie formy i przejawy tego negatywnego zjawiska. Impulsem do aktywnej wymiany zdań i opinii w trakcie spotkania stała się projekcja filmu prezentującego jedną z form tego zjawiska. Mundurowy przedstawił sytuacje, w jakich dochodzi do cyberprzemocy i omówili sposoby radzenia sobie z nią. Przypomniał również konsekwencje dla jej sprawców. Przy tej okazji przypomniał także o rodzajach uzależnień w młodym wieku i sprzyjających temu sytuacjach. Na koniec spotkania, sierżant zaapelował do rodziców, aby interesowali się tym, co ich dzieci oglądają i robią w sieci, z kim nawiązują kontakty, z kim się umawiają i jakie aplikacje pobierają na swoje urządzenia elektroniczne.