"Razem bezpieczniej 2017 "- profilaktyka w powiecie pszczyńskim

"Brak komunikacji, a rodzące się patologie"- właściwe formy dialogu

Istnieje sporo form kontaktu: rozmowa bezpośrednia, przez telefon, za pośrednictwem internetu, poprzez gesty i mimikę twarzy, a także stosując ogólnoprzyjęte zasady, jak choćby w restauracji, czy w tańcu. Co się jednak dzieje, kiedy zaczynamy eliminować kontakt bezpośredni z drugim człowiekiem i przestajemy dbać o okazywanie szacunku naszemu rozmówcy? Te, i inne zagadnienia dotyczące braku właściwej komunikacji i związanych z tym patologii omawiali policjanci z pszczyńskiej komendy na kolejnych warsztatach z uczniami klas mundurowych.

Biorący udział w ćwiczeniach mundurowi kolejny raz podkreślali, że zgodnie z ich wieloletnim doświadczeniem brak takiej umiejętności rodzi nieporozumienia, a co za tym idzie konflikty, które często kończą się na policji lub w sądzie. Nie zawsze bowiem wybieramy właściwą formę kontaktu. To powoduje, że pojawiają się zakłócenia w procesie komunikacji. Coraz częściej też, unikamy możliwości przeprowadzenia rozmowy bezpośredniej. Takie zjawisko wypierania dialogu bezpośredniego sprawia, że przestajemy zauważać i doceniać jego wartości, a w konsekwencji zatracamy umiejętność jego prowadzenia. Komunikacja interpersonalna jest bowiem nie tylko wymianą różnego rodzaju faktów, ale także emocji. Zgranie m.in. tych dwóch przekazów jest w stanie zapewnić nam wzajemne zrozumienie. Tylko wtedy, kiedy odbiorca komunikatu rozumie sytuację zgodnie z intencjami nadawcy, możemy mówić o skutecznej komunikacji. Rozmowy w sieci, szczególnie popularne wśród młodych ludzi, w dużej mierze wykluczyły emocje. W przekazie internetowym słowo pisane nie daje bowiem pełnego obrazu rozmówcy. Często pozostają jedynie domysły.

Dlatego, kolejne warsztaty zorganizowane dla uczniów pszczyńskich klas mundurowych miały podkreślić zalety dialogu, bezpośredniego kontaktu i istoty mowy ciała. W tym celu wykorzystano znaną wszystkim zabawę Kalambury. Bez słów, jedynie za pomocą gestów i mimiki twarzy, kolejne drużyny miały w określonym czasie odgadnąć wylosowane hasła. To ćwiczenie pokazało, że nie wszyscy sobie radzą z tego rodzaju zadaniami i codziennie ograniczanie się jedynie do przekazu werbalnego powoduje zanik innych umiejętności porozumiewania się. Podobny problem w pozawerbalnym dialogu zaprezentowano w kolejnym ćwiczeniu polegającym na prowadzeniu w tańcu partnerki. Uczestnicy zadania, w jego pierwszej części, dla skontrastowania elementów ćwiczenia wykorzystali krzesła. Mieli za zadanie poruszać się z nimi we wskazanych kierunkach. W drugiej części ćwiczenia, towarzyszyły im koleżanki z klasy, które wcieliły się w rolę partnerek w tańcu. Ta część warsztatów bardzo obrazowo pokazała, że w każdym dialogu obowiązują zasady i występują różnego rodzaju przeszkody i emocje. Istotne jest to, żeby chcieć je poznać i pokonać. Uczniowie mogli sami przekonać się, że taniec z krzesłem nie powodował żadnych większych utrudnień, podobnie jak komunikowanie się przy pomocy różnego rodzaju elektronicznych komunikatorów, lecz dopiero bezpośredni kontakt z rozmówcą, lub partnerką w tańcu, wnosił bezcenny przekaz i bardzo istotny element komunikowania się, jakim są emocje. W jaki sposób prawidłowo komunikować się, jakie formy dialogu wybierać, jaki to ma wpływ na codzienne funkcjonowanie i w jaki sposób brak właściwej komunikacji, lub w ogóle jej brak, rodzi patologie- o tym opowiedzą nauczyciele i policjanci z pszczyńskiej komendy na kolejnych, finałowych warsztatach w marcu.

Pierwsze warsztaty z cyklu " Brak komunikacji, a rodzące się patologie"

  • Brak komunikacji, a rodzące się patologie- właściwe formy dialogu
  • Brak komunikacji, a rodzące się patologie- właściwe formy dialogu
  • Brak komunikacji, a rodzące się patologie- właściwe formy dialogu
  • Brak komunikacji, a rodzące się patologie- właściwe formy dialogu
  • Brak komunikacji, a rodzące się patologie- właściwe formy dialogu
  • Brak komunikacji, a rodzące się patologie- właściwe formy dialogu
  • Brak komunikacji, a rodzące się patologie- właściwe formy dialogu
  • Brak komunikacji, a rodzące się patologie- właściwe formy dialogu
Ładowanie odtwarzacza...