Pomoc ofiarom przestępstw

Wykaz punktów i ośrodków pomocy w powiecie pszczyńskim

Publikujemy zaktualizowany informator jednostek zajmujących się pomocą potrzebującym na terenie powiatu pszczyńskiego. Wykaz punktów konsulacyjnych i ośrodków pomocy rodzinom zostało przesłane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Pszczyna ul. Dworcowa 23 tel./fax. 32 4490145

pcprpszczyna@gmail.com

Rodzaj świadczonych usług: Program korekcyjno- edukacyjny w poniedziałki o 16.30,

porady psychologiczne w poniedziałki od 12.00 do 16.00, wtorki od 9.00 do 18.00 i piątki od 8.00 do 15.00

 

OPS w Pawłowicach

Pawłowice ul. Górnicza 26 tel. 32 4721741, 739001606  fax. 32 4721741

ops@pawlowice.pl

Rodzaj świadczonych usług: Poradnictwo specjalistyczno- psychologiczne w czwartki od 7.30 do 12.30

 

Punkt Konsultacyjny przy GKRPA w Suszcu

Suszec ul. Ogrodowa 22a tel. 661270473

Rodzaj świadczonych usług: Konsultacje, porady, grupa wsparcia we wtorki i czwartki od 16.00 do 20.00

 

Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy GZI w Suszcu

Suszec ul. Lipowa 1 tel. 32 4493085

gzi@gopssuszec.wizja.net

Rodzaj świadczonych usług: Konsultacje i porady 2 x w tygodniu po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

OPS Pszczyna

Pszczyna ul. Kilińskiego 5a tel./ fax. 32 2104173

opspszczyna@wp.pl

Rodzaj świadczonych usług: Poradnictwo w tygodniu od 7.00 do 15.00

 

Punkt Konsultacyjny przy GOPS Kobiór

Kobiór ul. Centralna 57 tel./ fax. 32 2188595

gopskobior@wp.pl

Rodzaj świadczonych usług: Poradnictwo prawne w w poniedziałki i środy od 16.00 do 20.00, poradnictwo psychologiczne w poniedziałki i środy od 15.30 do 17.30

 

OPS w Miedźnej z/s w Woli

Miedźna ul. Poprzecza 1 tel. 32 2118251, 32 4491336 i fax. 32 2118251

gops@gopsmiedzna.pl

Rodzaj świadczonych usług: Poradnictwo w poniedziałki od 7.30 do 17.00, wtorki od 7.30 do 15.30, środy od 7.30 do 15.30, czwartki od 7.30 do 15.30 i piątki od 7.30 do 14.00.

 

Punkt Konsultacyjny przy GKRPA w Woli

MIedźna ul. Poprzeczna 1 tel. 692890059

Rodzaj świadczonych usług: Poradnictwo specjalistyczno- psychologiczne we wtorki i piątki od 15.00 do 17.00.

 

Centrum Uzależnień w Woli

Miedźna ul. Poprzeczna 1 tel. 32 2119799

Rodzaj świadczonych usług: Konsultacje, porady, poradnictwo specjalistyczno- psychologiczne w poniedziałki od 8.30 do 18.00, wtorki od od 8.00 do 13.30 , środy od 12.30 do 20.00, czwartki od 12.30 do 19.00 i piątki od 8.00 do 19.00.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach Zdroju

Goczałkowice Zdrój ul. Szkolna 13 te. 32 7362421 fax. 32 7362420

ops@goczalkowicezdroj.pl

Rodzaj świadczonych usług: Konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, pomoc terapeuty 4 x w miesiącu po uzgodnieniu telefonicznym.