"Kręci mnie bezpieczeństwo 2018"- profilaktyka w powiecie pszczyńskim

Rozmawiali z policjantami o zagrożeniach dnia codziennego

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Pszczynie uczą się, jak radzić sobie z trudnościami dnia codziennego. Podczas ostatniego spotkania z policjantami dowiedzieli się natomiast, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. Podopieczni z pszczyńskiej placówki dziennego pobytu, przeznaczonej dla osób przewlekle chorych psychicznie, funkcjonują w środowisku otwartym. Przekazywana im podczas pogadanek wiedza na temat zagrożeń jest więc dla nich szczególnie cenna, podobnie, jak możliwość bezpośredniej rozmowy z policjantami.

Placówka, w której gościli ostatnio pszczyńscy policjanci, jest częścią Ośrodka Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie. Głównym zadaniem tego ośrodka jest stworzenie podopiecznym warunków, w których mogą uczyć się, jak żyć w środowisku otwartym i pokonywać związane z tym trudności. Przy takim założeniu, poza codziennym grafikiem zajęć, nie mogło również zabraknąć tych poświęconych bezpieczeństwu. W trakcie pogadanki policjanci poruszyli m.in. problem zagrożeń w ruchu drogowym, w domu, a nawet w drodze do ośrodka. Dodatkowo, omówili najczęściej występujące wykroczenia i przestępstwa, popełniane na szkodę osób starszych, słabszych i z pewnymi ograniczeniami. Tu, policjanci przytoczyli przykład rozboju i zaznaczyli, że w przypadku znaczącej przewagi napastnika w pierwszej kolejności należy chronić swoje życie i zdrowie. Podkreślali, że mienie, zdrowie, życie i to, co czuje każdy z nas jest chronione prawem. Dlatego też, nikt nie ma prawa, bez naszej zgody, ingerować w te dobra. Nie obyło się bez dyskusji, która oprócz bardziej szczegółowego opisu tych prawd w dużym stopniu przyczyniła się także do ich utrwalenia. Pytania podopiecznych dotyczyły też widoczności pieszych na drodze, ich praw na „pasach” i kwestii rowerzystów. Informacje na ten temat przekazał profilaktyk- sierżant Czysz, który poza wiedzą, podzielił się także ze słuchaczami odblaskami.

Takie spotkania z mundurowi odgrywają niebagatelną rolę w edukacji podopiecznych takich ośrodków. Mają wpływ na uświadomienie im występujących w środowisku zewnętrznym zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi. Przede wszystkim jednak, pozwalają na wspólnie wypracowanie algorytmów właściwych, bo zapewniających bezpieczeństwo, zachowań.