"Kręci mnie bezpieczeństwo 2018"- profilaktyka w powiecie pszczyńskim

Mundurowi z niesłyszącymi o przepisach ruchu drogowego

Ścieżka rowerowa i problem pierwszeństwa, terminal płatniczy oraz możliwości bezgotówkowego uregulowania mandatu, a także laserowy miernik prędkości, korytarz życia i różnica między wypadkiem a kolizją, stanowiły tylko część zagadnień poruszonych na ostatnim spotkaniu pszczyńskich policjantów z niesłyszącymi. Osoby z wadą słuchu coraz częściej zdobywają uprawnienia do kierowania pojazdami. Dlatego też omówione przepisy ruchu drogowego spotkały się ze szczególnym zainteresowaniem z ich strony i apelem o przeprowadzenie kolejnych pogadanek na ten temat.

W trakcie spotkania członkowie pszczyńskiego stowarzyszenia osób niesłyszących mogli dowiedzieć się, czym np. jest TruCam. Prezentacja tego nowoczesnego urządzenia pomiarowego wzbudziła wśród niesłyszących niemałe emocje ze względu na fakt jednoczesnego rejestrowania wykroczeń kierowców i zapisu całej sytuacji na zdjęciach lub filmach. Na spotkaniu przybliżono również zasady działania alkomatów i sytuacji, w których policjanci drogówki dokonują takich szybkich pomiarów stanu trzeźwości kierowców. Poruszono także kwestie pierwszeństwa rowerzystów na ścieżkach rowerowych. Zaznaczono, że w przypadku przejazdu dla rowerzystów, sytuacja wygląda analogicznie, jak na przejściu dla pieszych. Przy okazji omawiania przejść dla niechronionych uczestników ruchu, policjanci przestrzegali przed zbyt bliskim parkowaniem w tych miejscach. Mundurowi podkreślali, że ze względu na bezpieczeństwo pieszych i związaną z tym potrzebą dobrej widoczności przy tzw. zebrze, zabrania się parkowania samochodów w odległości mniejszej niż 10 metrów za i przed przejściem. Nie zapomniano również przybliżyć zagadnienia związanego z wypadkami i kolizjami. Policjanci wskazali różnice pomiędzy nimi i wymienili obowiązki ciążące na uczestnikach tych zdarzeń drogowych.

 

Niemałym zaskoczeniem dla policjantów było tak duże zainteresowanie osób niesłyszących omawianymi tematami. Jak podkreślali, jest to spowodowane tym, że większość z nich posiada już prawo jazdy i dodatkowa wiedza na temat przepisów ruchu drogowego jest dla nich bezcenna.