"Kręci mnie bezpieczeństwo 2018"- profilaktyka w powiecie pszczyńskim

Policjanci apelują- młodzież coraz częściej sięga po alkohol, bo nie widzi w tym nic złego

Policjanci z pszczyńskiej komendy zajmujący się problemami nieletnich od dwóch lat obserwują pogłębiające się zjawisko nadużywania alkoholu wśród młodzieży. Młodzi ludzie coraz częściej tracą kontrolę nad ilością spożywanego alkoholu. Piją bowiem przy każdej nadarzającej się okazji, np.: podczas spotkania ze znajomymi, urodzin kolegi, świąt, czy po prostu w każdej wolnej chwili. Piją wysokoprocentowe trunki, nie koniecznie w ukryciu i tylko w weekendy.

Jak podkreślają policjanci, alkohol stał się tak powszechny na spotkaniach towarzyskich młodzieży, że zaczął wręcz wyznaczać obowiązujące trendy. Jest to wielkie zagrożenie dla młodych ludzi, ponieważ w tak młodym wieku mogą oni łatwo popaść w nałóg.

Policjanci apelują...

Młodzież dysponuje coraz większą ilością gotówki. Niestety, nie zawsze wydają ją, jak by tego sobie życzyli ich rodzice, na książki i drożdżówki do szkoły. Za swoje kieszonkowe kupują za to wódkę, już nie piwo czy popularną nalewkę, jak to było dawniej, i bez szczególnej okazji wypijają ją z rówieśnikami.

Młodzież nie widzi w tej „krzywej normie” niczego złego. Według większości z nich jest rzeczą oczywistą, że skoro mają już swoje lata, tu kierują się raczej wyglądem zewnętrznym, bo z pewnością nie dojrzałością emocjonalną, to mogą już co nieco wypić. I tu pojawia się duży problem. Po pierwsze, ów „krzywa norma” zaczyna być postrzegana przez nich jako coś zupełnie normalnego, a po drugie, z chwilą kiedy uzależniają się od alkoholu zostaje wstrzymany ich rozwój emocjonalny. Oczywiście, to nie jedyne zagrożenia związane z tym nałogiem. Skutków nadużywania alkoholu przez młodzież jest bowiem znacznie więcej. Z pewnością należą do nich następstwa psychologiczne destrukcyjnego działania alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy. Wymienić należy: zaburzenia osobowości i charakteru, obniżoną aktywność psychiczną, brak sprawności intelektualnej, koncentracji, umiejętności zapamiętywania i zwiększoną nadpobudliwości. Taka młodzież od razu nie stwarza rodzicom problemów. Złe wyniki w szkole i niezdyscyplinowanie na lekcjach oraz w domu pojawiają się z czasem. Najczęściej, kiedy do sądu kierowany jest już wniosek o wszczęcie postępowania o demoralizacji takiego nieletniego. Niestety, w tym momencie najczęściej jest już wymaga interwencja specjalisty z zakresu uzależnień.

Kropką nad "i" w problemie nadużywania alkoholu są zaburzenia uczuciowe. Z każdym wypitym kieliszkiem młodzi ludzie oddalają się od empatii i altruizmu, tak niezbędnych w ich procesie socjalizacji. Prowadzi to do zaniku u nich "hamulców wewnętrznych", co objawia się lekceważeniem wszelkich norm społecznych. Towarzyszy temu również obojętność wobec osób najbliższych, a nawet samych siebie. Nie dążą oni do zdobycia wykształcenia, zawodu, czy w późniejszym czasie pracy. W takich okolicznościach wypracowanie przez nich poczucia własnej tożsamości jest znacznie utrudnione. To pociąga za sobą brak rozwoju i awansu życiowego skazując taką młodzież na degradację społeczną.

Policjanci podkreślają, że opisywany problem, nie dotyczy tylko nastolatków z rodzin wykluczonych społecznie. Nic bardziej mylnego. Nadużywają alkoholu 14, 15, 16 i 17- latkowie z tzw. dobrych rodzin. Zresztą, to z jakiej rodziny pochodzi dziecko przestaje mieć znaczenie. Po prostu, dorastająca młodzież przestała wyobrażać sobie spotkania z rówieśnikami bez jakiegokolwiek trunku. Jak mówią: "Bez alkoholu nie ma dobrej zabawy".

Poniżej prezentujemy wybrane, tegoroczne przykłady wniosków do sądu o rozważenie wszczęcia postępowań o demoralizacji nastolatków.

Ostatni wtorek kwietnia- u 16- letniego mieszkańca Pszczyny policjanci stwierdzili przeszło promil alkoholu w organizmie, a u jego młodszej o rok sąsiadki, ciut poniżej promila.

Maj- do sądu trafia wniosek z sprawie nagannego zachowania 17- letniego pszczynianina. Nastolatek podczas jednego z badań wydmuchał przeszło promil alkoholu.

Wrzesień, okolice szkoły- sobotnie świętowanie spotkania przyjaciół zakończyła interwencja policji. U 16- latki z Jankowic badanie wskazało ponad promil alkoholu w organizmie, a u dwójki pozostałych nastolatków, 14- latki z Żor i 16- latka z Pszczyny, około pół promila zabronionego trunku.

Przypominamy...

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi o zakazie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego alkohol, sprzedawca ma prawo żądać okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. Dodatkowo, art 208 kodeksu karnego przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności na 2 lata w przypadku osoby rozpijającej małoletniego.