"Kręci mnie bezpieczeństwo 2018"- profilaktyka w powiecie pszczyńskim

Dzielnicowy i profilaktyk u mieszkańców Jarząbkowic

Tym razem, w spotkaniu z mieszkańcami gminy Pawłowice, oprócz dzielnicowego wziął również udział policyjny profilaktyk. Dzielnicowy przedstawił programy i aplikacje ściśle związane z jego służbą, natomiast wspierający go kolega omówił występujące w gminie zagrożenia, z którymi mogą mieć kontakt najmłodsi mieszkańcy, wymienił najczęstsze problemy dotyczące nieletnich i wskazał sposoby zapobiegania patologiom wśród dorastającej młodzieży.

Zebrania sołeckie w powiecie pszczyńskim to cykl spotkań, w których każdorazowo planowane jest uczestnictwo dzielnicowego. Ma to zapewnić przybyłym na spotkanie osobom bezpośredni kontakt z policjantem i wspólne omówienie nurtujących społeczność problemów z zakresu bezpieczeństwa.

W ramach kampanii „Dzielnicowy bliżej nas” mundurowi gościli wczoraj na zebraniu sołeckim zorganizowanym w Jarząbkowicach. W trakcie spotkania omówili zgłaszane w rejonie zagrożenia i przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa. Wizyta dzielnicowego była także okazją do omówienia nurtujących mieszkańców problemów i zasad działania aplikacji „Moja komenda” oraz „Krajowej Mapy Zagrożeń”. W tegorocznym spotkaniu sołeckim wziął także udział policyjny profilaktyk, który w trakcie swojej wypowiedzi skupił się głównie na problemie zachowaniach patologicznych wśród młodzieży. Policjant poruszyli m.in. problem nietrzeźwych młodych kierowców, nadmiernej prędkości w rejonie szkół, a także zagrożeń, z którymi mogą na co dzień spotkać się nieletni. Obecność i wypowiedzi mundurowych miały uzmysłowić uczestnikom spotkania, że to właśnie dzielnicowy jest tym, do którego można w pierwszej kolejności zwrócić się o pomoc. Jako policjant tzw. pierwszego kontaktu służy pomocą i poradą zarówno w sprawach większych, jak i tych mniejszych. Dzielnicowy przypomniał także, w jaki sposób najprościej nawiązać z nim kontakt i przekazał zebranym swój służbowy adres mailowy i numer telefonu. Udział w tego typu zebraniach policjantów z różnych pionów pszczyńskiej jednostki cieszy się nieustającym zainteresowaniem, zarówno ze strony organizatorów, jak i samych mieszkańców.